neděle 9. února 2014

6. Hadův týden

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden mne mimořádně zaujal článek Práce na hovno. Autor je profesor antropologie na London School of Economics. Vřele doporučuji k přečtení.

Bubovický potok


Gigantickou medúzu vyplavilo moře v Tasmánii

Medúzu s kloboukem 1,5metru vyplavilo moře na pláži u města Hobart, hlavního města ostrovního australského státu Tasmanie.
V sulcovitých vodních organismech připomínajících otevřený deštník, nemá mnoho z nás zrovna jasno. Často píšeme že to jsou „medůzy“ místo „medúzy“,  mnohdy netušíme, že ten klobouk je jen jedno ze stádií žahavce, které začíná jako polyp. Tvar zvonovitého těla také nebývá pravidlem a mnohdy toho víme více o centimetrové čtyřhrance, než nejdelším živočichovi na světě a navíc se nám pleteme s havajskou kytkou.

Máme kvantové vědomí, propojené s předivem časoprostoru?

Naše podivuhodné vědomí je generované kvantovými vibracemi mikrotubulů v mozkových neuronech, které jsou ozvěnou informace vtištěné do samotného časoprostoru. Nezní to lákavě?
Co se ukrývá v hlubinách lidské mysli? Odkud se bere ten ohromující pocit uvědomění si sebe sama? Ve snaze vysvětlit jednu ze základních hádanek lidstva vytvořili v devadesátých letech poněkud nepravděpodobný tým teoretický fyzik sir Roger Penrose z Oxfordu a anesteziolog Stuart Hameroff z Arizonské univerzity v Tusconu, oba již předtím slavní ve svých oborech.

Záhadné zvýšení radioaktivity kolem roku 773 zamotalo vědcům hlavu.

Někdy kolem roku 773 našeho letopočtu skokově vzrostlo množství radioaktivního uhlíku-14 v atmosféře. Nejpravděpodobněji to musel způsobit průnik nějakého tělesa z vesmíru a nejspíš obrovského.
Vše začalo v roce 2012, kdy japonští doktorandi z Nagoyské univerzity zveřejnili výzkum vzorků u kmenů japonských cedrů. Zjistili, že kolem roku 773 muselo něco způsobit následný skokový nárůst obsahu radioaktivního uhlíku 14 v atmosféře. Ovšem širší publicity se tento výzkum nedočkal.

U roveru Opportunity na Marsu je zřejmě živý organismus.

Takzvaný „bludný kámen“, který se letos 8. ledna zničehonic objevil u vozítka Opportunity, není ve skutečnosti kámen, ale nějaký živý organismus. Tvrdí to americký astrobiolog Rhawn Joseph, který žádá NASA, aby případu věnovala mimořádnou pozornost.


A jak tento týden ?


Diagram ukazuje situaci ve středu 12.2.2014

Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

 • Slunce
  stojí ve znamení Vodnáře. Slunce v tomto znamení umožňuje rozvíjet přátelství, přeje jak duševní, tak technické tvůrčí činnosti, filmovému umění, novým vědním oborům. Nicméně v tomto znamení nám Slunce může připravit i dosti chaotické a dobrodružné chvíle, které mohou ohrožovat především naše domácí zázemí.
  Konjunkce Slunce s Merkurem nám, díky retrográdnosti Merkuru, příliš s intelektem nepomůže.
  Trigon Slunce s Marsem zvyšuje lidem energii. Umožňuje s energií i hospodařit a neplýtvat silami. Přeje činnosti a pokroku.
  Kvadratura Slunce se Saturnem vytváří rozpor mezi vůlí, touhami a realizací. Přináší rozporné touhy vytahuje z podvědomí různé bloky a jedná se o dosti neurotický aspekt. Aspekt často vyvolává situační zvraty. Pozor by si měli dát kardiaci, neboť má tento aspekt škodlivý vliv na srdce.
  Konjunkce Slunce s Neptunem. Konjunkce Slunce s Neptunem pomáhá směřovat vůli k nějakému ideálu, rozvíjí duchovní schopnosti. Aspekt může často způsobovat iluze v lásce a přeje výrazným osobnostem a divadlu.
 • Lilith - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, stojí ve znamení Raka. V tomto znamení v lidech podporuj smyslnost. Představivost transponuje a rozšiřuje erotickou sféru.
 • Merkur
  je retrográdní a putuje znamením Ryb zpět do Vodnáře. Vzhledem k retrográdnosti očekávejte spíš intelektuální zmatek a těžkopádnost a ve druhé polovině týdne, kdy se ocitne ve Vodnáři, je nutné počítat i se záchvaty pesimismu a depresemi.
  Konjunkce Merkuru s Neptunem vede ducha po neprozkoumaných stezkách poznání, nebo za nějakým ideálem. Lidé jsou díky působení tohoto aspektu vnímavější. Rubem aspektu je snadnější ovlivnitelnost a lidé často snadno podléhají závislostem všeho druhu.
 • Venuše
  stojí ve znamení Kozoroha.  Planeta v tomto znamení přeje především párům kde je mezi partnery velký věkový rozdíl. Obecně pak v lidech vyvolává spíše sklony k samotě. V umění přeje především zpěvu.
  Konjunkce Venuše s Plutem. Aspekt bude způsobovat, že budeme pociťovat lásku jako cosi osudového. Aspekt často způsobuje, že lidé nevědomě ničí fungující vztahy, protože propadají novým citovým vzplanutím, aspekt přeje rafinovanosti v sexu, magickým osudovým láskám, umělecké tvořivosti, obchodu s uměním.
  Do pátku působí opozice Venuše s Jupiterem způsobuje nepořádek v osobním životě, nesoulad mezi láskou a legitimitou. Rozhodně bych tento týden nedoporučoval pro vstup do manželství.
 • Mars
  stojí ve znamení Vah. Planeta je v tomto znamení poškozena. Přináší hádky, boje, má neblahý vliv na partnerské vztahy i společenský život. Lidé se snadno rozptýlí, činnost je otupena nedostatkem vytrvalosti.
 • Jupiter 
  stojí ve znamení Raka. Bude retrográdní a přibrzdí tak výsledky svého působení. Planeta je v tomto znamení vždy dobře postavena. Jupiter v tomto znamení vede lidi správným směrem. Přeje činnostem směřujícím k zlepšení finanční situace, k zlepšení společenského uznání. Umožňuje úspěšný rozvoj projektů kterým se lidé věnují již delší dobu.
  Opozice Jupiteru s Plutem je neblahý aspekt způsobující poškození a krizi fungujících systémů.
  Kvadratura Jupiteru s Uranem. Hrozí nebezpečí náhlých ukvapených rozhodnutí které nesou problémy. Stejně tak aspekt přináší náhlá neštěstí, skandály a podobně. Aspekt sebou nese velkou touhu po nezávislosti a svobodě.
  Působení obou negativních aspektů bude utlumeno pobytem planety v Raku, ale i tak bych doporučoval opatrnost.
 • Saturn
  stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení by měl Saturn ukončit vše co se nepodařilo v předchozím období opravit, revidovat, dořešit. Přináší očištění od všeho co není v souladu s osudem, záměrem, přirozeným během věcí. Toto očištění můžeme chápat jak v pozitivním tak i v tom definitivním a smrtícím slova smyslu. Znamená konec všeho starého, neživotaschopného, očištění a vznikání věcí nových.
 • Uran 
  stojí ve znamení Skopce. Uran, vládce Vodnáře, vnáší do prvního znamení vlny poznání. Postavení symbolizuje boj za altruistické cíle, boj proti zkostnatělým strukturám, boj za osvobození proti diktaturám, boj za nové poznání. V tomto postavení může postavení vytvořit nečekané a nové situace, které mohou být ovšem i nad lidské síly. V každém případě je nutné počítat s tím, že doba, již tak dosti neklidná, se stane ještě poněkud výbušnější.
  Kvadratura Uranu s Plutem. Ta znamená změnu, zvrat. Tato změna může proběhnout jak na úrovní společenské, materiální, či může dojít k zvratu ve vědeckém poznání. K této změně ale může dojít i poněkud bouřlivým způsobem. 
 • Neptun 
  stojí ve znamení Ryb. Vliv planety by měl vnést duchovno do našeho života. Lze očekávat, že mnohem větší počet lidí než dnes pochopí, že materiálno není vše, a že musí svým životů dát smysluplnější rozměr. Obecně získají větší význam jak duchovní nauky, tak umění. 
 • Pluto 
  stojí ve znamení Kozoroha. Pluto v tomto znamení je interpretován jako předpoklad hlubokých společenských a politických změn. Doba jakoby spěje k svému osudu. Naposledy byl Pluto v Kozorohu v letech v letech 1762 až 1777 - to je právě v době přestavby společnosti (doba vlády Marie Terezie,vynález parního stroje, rozpuštění jezuitského řádu, založení Londýnské burzy, vyhlášení nezávislosti USA - například). Samozřejmě se nabízí myšlenka že se vlastně otvírá možnost konečného zametení s demokracií - nastolení Nového světového řádu. I když nejsem až tak velký příznivce konspirativních teorií, tento závěr se mi jeví jako logický. Nicméně je i jiná možnost interpretace. Vzhledem k tomu že v Kozorohu setrvá Pluto až do roku 2024 je možné že v průběhu jeho pobytu se projeví celkové zhroucení společenských struktur ať už z důvodů ekonomických, tak z důvodů vlivu přírodních sil.
Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná. 
Share:

0 komentářů:

Okomentovat