pondělí 4. ledna 2021

Vyjádření lékařů z celého světa k vakcíně proti COVIDU-19 a tzv. pandemiiShare:

Moc, to jsi ty!

 

Říkám, že dvanáct dávno bijí,
pavouk jen vylepšuje sítě.
Ví všechno o lidech, jak žijí,
v úkrytu číhá na tvý dítě.
Moc, to jsi ty!
Moc, to je tvůj hlas!
Mlčení je souhlas.
Možná přichází tvůj čas.
Moc, to jsme my!
Moc, to je náš hlas!
Moc, to jsi ty!
Jen musíš z ulity.
My máme paměť děravou,
ze lží je pravda, z pravdy fámy.
Strach létá stádu nad hlavou,
smrtka se halí do reklamy.
Časy se před očima mění,
ptám se, jak je můj řetěz dlouhý.
V mlhách se skrývá vysvětlení,
povstat nebo zavraždit svý touhy.
Moc, to jsem já!
Moc, to je můj hlas!
Mlčení je souhlas.
Možná přichází můj čas.
Moc, to jsme my!
Moc, to je náš hlas!
Moc, to jsi ty!
Jen musíš z ulity.
Kde skončí hrdý občan státu,
kterého právě smetli k zemi?
Svoboda, oběť atentátu,
možná se sejdem za mřížemi.
Slyšíte nás, my nejsme děti,
už toho máme plný zuby.
Memento mori, roky letí,
nebudeme držet huby.
Moc, to jsi ty!
Moc, to je tvůj hlas!
Mlčení je souhlas.
Možná přichází tvůj čas.
Moc, to jsme my!
Moc, to je náš hlas!
Moc, to jsi ty!
Jen musíš z ulity.


 

Share:

čtvrtek 19. listopadu 2020

Konjunkce Jupiteru a Saturnu ve Vodnáři a co nás čeká v roce 2021 z pohledu astrologie

 


Poslední konjunkce Jupitera a Saturna ve Vodnáři byla 7. ledna 1405. To bylo před 615 lety.
Zdánlivě se rok 1405 nezdá být až tak významným rokem v historii. Například Irové toho roku poprvé ochutnali domácí whisky. 
Narodil se také poslední byzantský císař: Constantine Palaiologus - 8. února 1405.
Jak máme rozumět soutoku astrologických a pozemských cyklů? Ve skutečnosti byl rok 1405 jedním z největších světových počátků, narození a znovuzrození.

Konjunkce jsou znamením počátků. To platí stejně v našem rodném horoskopu, stejně jako ve světových událostech. Změny světových událostí symbolizují neosobní vnější planety a jejich vzájemné aspekty. Jedná se o Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto.

Constantine Palaiologus byl posledním z 12 císařů jménem Constantine v 1123leté existenci Východní římské říše. Jednalo se o přísně křesťanskou a důsledně teokratickou středověkou říši. Podobají se tyto časy naší současnosti?

Proč je to všechno důležité? Konstantinova Byzance nakonec podlehla Turkům v roce 1453. To byl začátek expanse renesance. Dodnes se vezeme na vlně umění, architektury, literatury, vědy, průzkumu a rozkvětu kultury, která začala v té významné éře.

Další významnou událostí byla smrt Timura (18. února 1405). Byl to krutý dobyvatel, který ve 14. století vytvořil obrovskou Tímúrovskou říši rozkládající se především na území dnešního Íránu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Afghánistánu s hlavním městem Samarkand. Přesto, že již vyznával islám, snažil se obnovit bývalou slávu Mongolské říše. 
Timur měl i významný dopad na renesanční kulturu a raně novověkou Evropu. Jeho úspěchy fascinovaly i děsily Evropany od patnáctého století do počátku devatenáctého století. 
Evropské názory na Timura se v průběhu patnáctého století mísily, přičemž některé evropské země ho označovaly za spojence a jiné ho považovaly za hrozbu pro Evropu kvůli jeho rychlé expanzi a brutalitě.
Když Timur zajal v Ankaře osmanského sultána Bajezida, byl evropskými vládci, Karlem VI. a Jindřichem IV. Z Anglickým , považován za zachránce křesťanství před tureckou říší. Nicméně pravdou je, že po jeho smrti si oddechla především východní Evropa.
Podle historických odhadů nechal Timur vyhladit 5 % tehdejší populace, což se rovná zhruba 17 milionům lidí. Až do novověku svět nepoznal horší genocidu, dokud se na scéně neukázal říšský vůdce Adolf Hitler a druhou světovou válkou nepřipravil o život 75 milionů lidí.

V každém případě hlavní jiskrou renesance byla masová migrace řeckých vědců z Konstantinopole do Itálie. To začalo drancováním Konstantinopole křižáky v roce 1204 a dosáhlo svého vrcholu v roce 1453.

Současná konjunkce Jupitera a Saturnu má opticky mnohem dramatičtější podobu. To, co je mimořádně výjimečné, je to, že spojení Jupitera Saturnu se koná přesně v den zimního slunovratu a kdy obě planety vstupují do znamení Vodnáře a stojí na 1° tohoto znamení.
Ke konjunkci Jupitera a Saturna dochází každých dvacet let a je vždy důležitá, ale jejich spojení v roce 2020 má zvláštní a mimořádný význam. 
Jde o to, že Jupiter a Saturn tvoří konjunkci ve stejném astrologické živlu přibližně každých dvě stě let. Tak jako tomu bylo ve vodních znameních od začátku patnáctého století do začátku sedmnáctého století, v ohnivých znameních od začátku roku sedmnácté století až do začátku devatenáctého století. Od roku 1802 dochází ke konjunkcím Saturnu a Jupiteru v zemských znameních, přičemž k poslední došlo 28. května 2000 v Býku. Po konjunkci Jupitera a Saturna ve Vodnáři v roce 2020 budou do roku 2159 pokračovat pouze konjunkce těchto planet ve vzdušných znameních.

Rok 2020 je tedy koncem dvě stě let trvající éry konjunkcí Jupitera a Saturnu v zemských znameních. Zatímco prvek Země znamená zaměření na materiální zabezpečení a konsolidaci zdrojů, které jsou odolné vůči změnám, éra vzduchu přinese narušení zavedených řádů a dramatické změny v kolektivních myšlenkách a idejích a způsobu komunikace a myšlení. V zásadě se nejen Jupiter a Saturn spojí ve Vodnáři, ale také vytvoří hned v lednu katalytické kvadratury s Uranem v Býku. To naznačuje nejen možnost rozpadu starých společenských a mocenských struktur – chápejme toto v globálním měřítku, ale i nás přimějí uvolnit staré osobní sny a dramata, ke kterým jsme byli připoutáni. 
Když začneme novou éru Jupitera a Saturna, nastanou nové výzvy a neznámý potenciál, kterým budeme muset ve svém životě poskytnout prostor. 
Jedná se skutečně o ukončení jednoho astrologického cyklu trvajícího 200 let a začátek cyklu nového. V podstatě začíná nová mini epocha. 
Za zmínku stojí i skutečnost, že konjunkce je provázena kvadraturou Marsu s Plutem, která ukazuje na prudkost, agresi, princip „všechno nebo nic“ při dosahování cílů a změn. 
Jistě neuděláme chybu, pokud vše výše uvedené budeme chápat i v kontextu rozmístění sil ve světě a proběhlých voleb v USA.

Rok 2021 se jasně zaměřuje na hodnoty Vodnáře, jak ukazuje skutečnost, že Jupiter i Saturn jsou oba ve Vodnáři. Je tu ale problém - Saturn omezuje a Uran (vládce Vodnáře) v Býku vytvoří silný odpor vůči hodnotám Vodnáře. Takže míříme k Vodnáři s kotvami blokujícími náš pohyb.

Vodnářské hodnoty jsou o pokroku, změně, inovaci. Vodnář je pokrokový, humanitární, zaměřený na rovnost, bratrství a vše, co zahrnuje novost a otevřenost. Saturn ve Vodnáři v roce 2020 postavil do popředí otázku rasy, menšiny, sexismu a bude i nadále přinášet všechna tato témata.
Přirozeně ale přijdou k řešení otázky politické, otázky společenského a ekonomického uspořádání, které budou zahrnovat spravedlnost, konec vykořisťování, pokrok, lidská práva, uspořádání světa, filosofii, spiritualitu.  
Uran v Býku a Saturn ve Vodnáři naopak představují konflikt a odpor při přijímání těchto nově (či spíše staronově) nalezených hodnot. 
Uran je vládcem Vodnáře, který proto klade do této konkrétní konfigurace mnohem více síly. Je to postavení, které hovoří o otřesení neotřesitelného, otřesení věcí o kterých jsme si mysleli, že jsou neměnné.
Jupiter mimo jiné vládne medicíně a právu, zatímco Saturn vládne omezením, kontrole, vládním omezením. Konjunkce může představovat povinnou očkovací kampaň, nebo vládou zavedená omezení pro každého, kdo očkování nedodrží. Myslím, že tato témata by se mohla začít rýsovat již 14. ledna, a může být spojeno i s akciovým trhem a globální ekonomikou.  

Boj mezi Saturnem a Uranem bude trvat až do února 2021, ale druhý střet mezi nimi bude v květnu až červnu 2021 a pak znovu, v prosinci 2021, kdy Jupiter nadlouho opustí Vodnáře. 

Saturn v kvadratuře na Uran bude pravděpodobně představovat velmi silný boj mezi progresivními myšlenkami a pohyby a konzervativními pokusy udržet věci tak, jak jsou. 

Nezapomínejme, že hodnoty Vodnáře jsou o kolektivním dobru, ale jak můžete vidět v poslední době, kolektivní dobro pro politiky znamená ničení podniků, firem, pošlapání osobních práv, ztrátu individuality a svobod v rámci nucené „záchrany“ vyfantazírované „většiny“.
Pravdou je ale ve skutečnosti opak. Záchrana jednotlivců (mortalita Corona viru se pohybuje mezi 1 až 2 promile z počtu pozitivních) byla nadřazena zájmům většiny. To ukazuje na naprostou ztrátu pudu sebezáchovy lidské civilizace a kolektivní hysterii (a samozřejmě zlé úmysly těch, kteří ze situace těží). 

Energie Vodnáře slouží ale vyšším ideálům, a pokud to má svět drasticky změnit, tak tato změna i proběhne. Výsledek může být velmi nebezpečný, či směřovat k tyranii, nebo může být velmi progresivní s jistými vedlejšími škodami, ale nezbytnými. Který z těchto dvou výsledků získáme? Na to si budeme muset počkat, abychom to zjistili. A samozřejmě to závisí i na nás všech, protože jsme to my, kdo tvoří realitu. Nu a pokud se nám vstup do nové epochy nepovede, máme dalších dvě stě let na nápravu.


Share:

úterý 3. listopadu 2020

Horoskop a sny


 Sny jsou komplexním rytmem různých spánkových fází, v němž hraje důležitou roli REM fáze - snění. Samozřejmě existují lidé, kteří se domnívají, že sny jsou pouze vedlejším produktem každodenního života a mozek v nich uvolňuje, nebo „ vypouští “ spletité symboly a nevyřešené emoce. To z části může být i pravda, ale jakým způsobem jsou sny vystavěny? Je dobře známo, že mozek funguje podle mnoha různých vzorců, ale kde a podle čeho začíná kognitivní proces? Kde je ta hranice, kde se sen uchytí, a kde začíná rozvíjet svůj obsah - začátek, střed a konec?

Existují mezi námi lidé, kteří jsou schopni vytvářet své sny a v podstatě řídit jejich průběh a výsledek. Pro většinu jsou však zdánlivě sny jen vlnou nesouvisejících vzorů a jejich expanzí. 

V podstatě je ovládání snů (Lucidní snění) v rozporu s tím principem lidské psychiky, který neumožňuje, aby se Vyšší Já běžně projevovalo. Proto tkví obrovská výhoda v tom, když ve snovém světě vlastní sny aktualizujeme, řídíme.

Lucidní snění je stav, kdy člověk sní, probouzí se do svých snů a uvědomuje si, že sní, aniž by se probudil ze snu. 

Když mluvíme o snění, je třeba zmínit Měsíc. 

Po celá staletí byl Měsíc odpovědný za zvláštní chování lidí, zemětřesení, přílivy oceánů, ženský reprodukční cyklus a dokonce i za naše sny. Naši předkové měli jména pro úplněk, jako je Mrtvý Měsíc, Jelení Měsíc, Hromový Měsíc a Senový Měsíc atd. Nicméně existuje i dnes mnoho důvodů, proč se domnívat, že Měsíc, zejména úplněk, může ovlivnit vaše sny.

Znamení, ve kterém je umístěn váš Měsíc, vypovídá hodně o vaší emocionální povaze a aspekty ostatních planet naznačují různé druhy energetického vlivu ve vašem horoskopu, dokonce i vaše intelektuální preference. A tak i dům, ve kterém sídlí váš Měsíc, má největší vliv na snící mysl.

 Z astrologické pohledu umístění Měsíce hovoří i o tom, jak sny probíhají. Dříve se používal pro Lucidní snění termín „Dreaming True“ a mít osmý dům  v Raku a Lunu v 8. domě, bylo považováno za zdroj snění, způsobující, že váš noční sen je stejně skutečný jako vaše denní činnost a skutečné vzpomínky. Samozřejmě existují i ​další astrologické konstelace, která zvyšují schopnosti snít, ale umístění a obsazení osmého domu stále platí jako nejdůležitější.

Dvanáctý dům je další důležité místo, kde natální Měsíc vytváří mimořádnou schopnost snít. Je to dům, kde mohou být sny, podvědomí a nevědomí osvobozeny, ale pokud člověk není stabilní v denní realitě, a má hodně obsazený dvanáctý dům, může to vytvářet nebezpečné nastavení psychiky. 

Tento dům je obecně známý jako dům izolace, věznění, hospitalizace atd. Přesto se jedná o bezprecedentní oblast pro aktivaci snů. Pro ty, kteří mají Slunce či Měsíce, nebo obojí, ve dvanáctém domě, však obecně platí rada postupovat při experimentech se sněním obezřetně. Sny jsou fascinující a důležité pro zdraví člověka, a to po psychické i emoční stránce. Přesto, pokud člověk není běžně schopný, či připravený zapojovat a zvědomovat své podvědomí a nevědomí, může jeho stínové já převzít velení a velmi se zdráhá odevzdat vládu vědomé mysli.  

Psychologové a psychiatři chápou tento vzorec a přesto se i nadále snaží tuto oblast lidské činnosti zvládat farmaceuticky, což mění chemii mozku a jakékoli skutečné vyjádření snů, někdy i natrvalo. Jinými slovy zavírají psychiku před vším, co nám přirozené duchovní potřeby ukazují ve fantazijní a snové podobě. To platí také pro alkohol, nebo jiné psychoaktivní látky.

Při našich pokusech o lucidní snění jsou velmi důležité tzv. vodní domy.  Vodní domy jsou čtvrtý, osmý a dvanáctý dům, známé také jako „ karmické domy “. Jsou samozřejmě spjaté s vodními znameními (Rak, Štír a Ryby). Takže pro ty, kteří chtějí využít astrologické výhody jakékoli natální planety v jednom, nebo více z těchto domů, platí následující.

Jednoduše využijte dobu, kdy těmito domy tranzituje přibývající Měsíc. Je dobré zapisovat si poznámky našich snových zážitků při pohybu Měsíce těmito domy. Pomáhá to zvědomění různých typů snů a usnadňuje přechod k lucidnímu snění.

Z dlouhodobějšího hlediska je stejně snadné načasovat si i využití pomaleji se pohybujících tranzitujících planet (tj. Saturn, Uran, Neptun a Pluto) těmito domy. Protože se ale pohybují pomalu, může to být výhodné pro předvídání a porozumění překážkám, či našemu eventuálnímu zablokování, či ochromení tak, že si necháme vypracovat přehled konkrétních emocionálních a psychologických potíží, které vychází z našich daných planetárních konstelací a tranzitů. 

Vše si zvědomíme dříve, než situace nastane a tím můžeme tranzity využít pro svůj růst a vyhneme se šokům z případných životních krizí. 


Share:

sobota 17. října 2020

Světová aliance lékařů: "COVID-19 je lež. Je to obyčejná chřipka. Viníci budou potrestání za zločiny proti lidskosti jako při Norimberském procesu." - ARFA.cz

Světová aliance lékařů: "COVID-19 je lež. Je to obyčejná chřipka. Viníci budou potrestání za zločiny proti lidskosti jako při Norimberském procesu." - ARFA.cz: Členové World Doctors Alliance (Světová aliance lékařů) se sešli na konferenci v Berlíně, kde vydali...

Zpráva výše jako videa na You Tube: 

CENZUROVÁNO - ODSTRANĚNO Z YOU TUBE


Share: