úterý 4. června 2024

Vytváříme z dětí nevinné oběti doby, aneb kvadratura Uranu s Plutem v natálním horoskopu

 


Uran kvadratura s Plutem v natálním horoskopu.

Tento aspekt nastal naposledy mezi lety 1930 a 1935, kdy se lidstvo podřizovalo drastickým a negativním okolnostem. V současnosti  je aspekt ve hře od roku 2008 až do začátku roku 2019. Kdo nevidí paralelu mezi tehdejší dobou a současností musí být hluchý a slepý. Stejně jako tehdy se brodíme krizí, ale o to radostněji (za hlubokého mlčení a apatie "mlčící většiny") nám vymývají mozky a jsme připravováni na válku. 

Působení aspektu je generační a často je aspekt chápán i jako karmický. Vysvětlit jeho dopady je složitější.

V individuálním horoskopu by tento aspekt mohl potvrdit váš sklon chtít změnit existující podmínky. Na druhou stranu pokud se nad problémem zamyslíme z karmického hlediska, tak se zdá, že změna, změny priorit, nuda a pocit dušení a trauma po mnoho životů narušují schopnost držitele aspektu naplnit svou cestu. Když se člověk ponoří hluboko, aby čelil stínům a vyvolal svou skutečnou podstatu, náhlá změna reality, pravidel, či podmínek, může člověka přimět, aby se vzdal toho, co je pro něj nejdůležitější.

Některé následky pak mohou být úzkost, beznaděj, neklid, očekávání nejhoršího, strach ze změny, hyperkontrolní chování až autistické spektrum, disociace, otupělost, poruchy učení a další. U některých jedinců to může občas vyplout na povrch a projevovat se velmi podobně jako posttraumatická stresová porucha. U některých může jeden nebo více těchto stavů pokračovat po dlouhou dobu, zatímco u jiných mohou přicházet a odcházet. 

Držitel aspektu pociťuje buď stres ze změn a traumat z mnoha životů, nebo výsledky změn a traumat současné doby evokují nevědomé vzpomínky na předchozí cyklus aspektu. To samozřejmě jen zhoršuje, když děti kolem sebe vidí ovčí stádnost, lhostejnost, hloupost a nulový odpor k manipulaci u těch, kteří by je měli chránit. U rodičů, učitelů, dospělých...

Uzdravení spočívá na ochotě rozpoznat to a přijmout změnu. Lidé s tímto aspektem se musí naučit, že změna je nevyhnutelná a že jsme všichni občas překvapeni směry, kterými se naše životy ubírají. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladé lidi, dospělí kolem nich si musí být vědomi existence různých léčebných metod pro trauma, úzkost a depresivitu. Je důležité se vždy ujistit, že si uvědomujete a řešíte skutečné emocionální a energetické zdroje toho, co dítě vyjadřuje, a neřešíte to jen nucením polykat léky na problémy, které se objevují. Tyto děti byly formovány v mnoha životech tím, že byly nuceny se změnit, i když nebyly připraveny (což se nyní děje znovu), a to je třeba vzít v úvahu.

To vše znamená, že někteří s touto kvadraturou se při správném přístupu mohou snadno přizpůsobit změnám a uznají je  jako nevyhnutelné a sami se stanou iniciátory změn. Ostatní se časem naučí, jak být v pořádku se změnami.

Mnozí ale mohou být v různých obdobích života aktivováni hrozbou změny, a opakovaně zažívají úzkosti, děsy a bolesti z jiného života, které vycházejí na povrch z nevědomí, aby se vyřešily.

Share:

čtvrtek 16. května 2024

Neočkovaní, dezoláti, proruští švábi, chcimírové, dezinformátoři, protievropští pitomci a Robert Fico


"dehumanizace – soubor procedur, postupů a technik, které vedou k utlumení vyšších lidských mravních kvalit, posilují agresivní vzorce chování a ve svých důsledcích vedou ke zlu. Martin Buber ukázal, že humánní vztah je vztah Já – Ty, dehumanizovaný je vztah Já – To. Účelem d. je tedy proměnit osobnost druhého v ne-lidský objekt. Prostřednictvím technik d. jsou jedni lidé vedeni k tomu, aby na druhé pohlíželi jako na věci, jiní pak k tomu, aby sami sebe pokládali za méněcenné. D. může být také soc. vnucena, protože existují činnosti, které k d. postupně objektivně mohou vést nebo ji dokonce vyžadují.
Konkrétní techniky d. uvádí P. G. Zimbardo. 1. změna etikety (osoby jsou označovány neutralizujícími nebo vysloveně degradujícími pojmy, např. případ, svazek, činnosti jsou pojmenováním posunuty – eliminovat, vyloučit ze společnosti apod.); 2. intelektualizace (vyšší forma změněné etikety: exitus, tumor, konečné řešení); 3. sebeizolace od emocionálních vztahů (jsem jenom úředník); 4. stažení se (omezení osobních kontaktů, neosobní rozhovor, vylučování informací); 5. rozptýlení odpovědnosti. Tyto techniky se používají také soc. funkčně a zdůvodněně (např. v lékařských profesích), byly však použity, dokonce masově, k provedení genocid, které se kryly ideologizací nehumánních aktivit."
Sociologická encyklopedie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Dehumanizace lidí nesouhlasících s "progresívními" myšlenkami a inverzní realitou současného evropského režimu probíhá s nebývalou intezitou ve všech médích . Výsledek?
Inu pokud někoho označím nějakým hezkým termínem z nadpisu, pro největší progresivisty z řad „normies“ není problém na "to" vystřelit, protože tím činím službu "normálnímu světu". 


Share:

neděle 12. května 2024

Polární záře v Česku

Vzhledem k tomu jak jsou všichni radostí bez sebe nad polární září v Čechách (ale i také třeba v Řecku), mi to tak nějak nedá... Vzhledem k tomu, že současné sluneční maximum ještě zdaleka není na vrcholu, nezaškodí si trochu doplnit vzdělání. 

U videa lze samozřejmě spustit české titulky :-)Share:

pondělí 6. května 2024

středa 17. dubna 2024

Inverze reality jako jediná možnost zachování systému s nezbytnou armádou „normies“.

Žijeme v době tzv. „inverze reality„, tj. jejího pravého opaku, což je nyní zřetelnější, než kdy jindy. Lež je pravda, pravda je dezinformace, chytrý je hlupák, hlupák je rozumný občan, jed je lék, přírodní produkt je šarlatánství atd. Dvě základní pravidla, která v době inverze reality platí: (1) cokoli slyšíte či vidíte v médiích, myslete si pravý opak a budete blízko pravdě, (2) cokoli vám doporučují politici a média, udělejte pravý opak a budete v bezpečí.

Pokračovat ve čtení...

Share: