pondělí 30. března 2020

Astrologická přednáška o současné situaci z širšího pohledu

Snaží se nás koronavir něco naučit? Je to "pozitivní transformace" nebo "jezdec apokalypsy" a nebo je celý problém jen uvnitř naší hlavy? Jak dlouho nás budou planety ještě zkoušet? Kdy troj-konjunkce Jupiter, Saturn a Pluto v minulosti nastala a co se tehdy stalo? Poslechněte si záznam z živého vysílání na tomto odkazu...
Share:

pátek 3. ledna 2020

Co nás čeká v roce 2020 z pohledu astrologie


Rok 2020  je z hlediska astrologie výjimečný a pozoruhodný. Horoskopu dominuje po většinu roku trojitá konjunkce Jupitera, Saturnu a Pluta ve znamení Kozoroha.
Naposledy byly Jupiter, Saturn a Pluto v konjunkci  v Kozorohu v roce 1894 před naším letopočtem. V této době bylo Sumu Abumem, amoritským králem založeno město Babylon. Město bylo malé a nevýznamné, ale během několika krátkých generací rostlo. V šesté dynastií, o méně než 100 let později, král Hammurabi kodifikoval řadu jednoduchých pravidel a předpisů inspirovaných bohem slunce Šamašem, do nové sociálně-ekonomické reality Babylónské říše. Tato nařízení inspirovaná bohem byla vyryta do kamene, je známé jako Hammurabiho zákoník a ovlivňuje  moderní zákon dodnes a stojí u základů naší civilizace.
Na rozdíl od trojité konjunkce, která zrodila Babylonii a trvala jen několik měsíců, nadcházející trifecta v Kozorohu potrvá téměř celý rok.

Je třeba se zastavit ještě u konjunkce Saturnu s Plutem v Kozorohu. Obecně se považuje za velice neblahý aspekt. Vrcholy má v následujících termínech: 6. dubna 2019 až 28. května 2019, 7. prosince 2019 až 10. února 2020, 10. září 2020 až 13. října 2020 (bráno do orbisu 3⁰).

Stejné postavení obou planet bylo už v letech 1914, 1947 a 1982. Jen připomínám, že to byly období začátku 1. světové války (1914), začátku studené války (1947) a její konec, zahájený smrtí L. Brežněva (1982), pokračující následným rozpadem Sovětského svazu a komunistického impéria.

Chtěl bych ještě zmínit svůj osobní pocit z této konjunkce. Zdá se mi, že toto postavení Saturnu a Pluta vyvolává v lidech pocity existenčního strachu, pocity úzkosti, potlačení osobní svobody, či možnosti volby a podobně. Zažil jsem osobně období 1982-83 a jako všichni kdo jsme v této době byli teenagery si vzpomínám na podivné podprahové pocity hrozící zkázy, které jsme všichni měli. Bylo to i období nárůstu dekadence v hudbě, módě. Začátek epidemie AIDS...

Zdá se mi, že aspekt je také provázený jakýmsi kolektivním CPTSD. Jakoby lidé měli totálně oddělená těla od duše.

V současné době můžete sledovat podivnou soutěž o nejvíce utlačovanou minoritní skupinu s následným hledáním viníků a honu na čarodějnice.

Zdá se, že tato soutěž se na konci loňského roku zvrhla v bizarní hru na to, že největší chudáci jsme my všichni a viníky jsme taky všichni a za všechno mohou změny klimatu způsobené zase námi všemi. Změny klimatu pojaté tímto způsobem pak tvoří "dědičný hřích" naší civilizace, za který všichni bez výjimky musíme trpět.

Proto tedy následující rok přinese, podle mého názoru, ještě šílenější a extrémnější nápady a reakce na cyklické a přirozené změny klimatu na naší planetě.

Konjunkce Jupitera a Pluta byla naposledy v letech 2007-08 . Lze tedy předpokládat, že stejně jako v těch letech povede k finanční krizi. Pravděpodobně povede i k změnám spojených s politickou mocí, rozložením sil ve světě.

Současná mocenská struktura světa byla zavedena po druhé světové válce roku 1947. To umožnilo zemím zničeným dvěma světovými válkami znovu budovat a tvořit bohatství. Nyní jsme na konci cyklu, který začal v roce 1982 a který začal proces převádění tohoto bohatství do rukou malé menšiny pomocí neoliberální ekonomiky a globalizace.

Tento systém je založen na dluhu a je závislý na růstu. Má ničivý účinek na lidi i planetu a je zjevně neudržitelný. A proto když Pluto vstoupil do Kozoroha v roce 2008, otřásl se. Nejde o přerozdělování bohatství - ale o odkládání problémů celé civilizace. V příštím roce problém nejspíše vyvrcholí.
Jsme na konci éry anglo-americké dominance, kdy se energetické centrum posune směrem k multipolárnímu světu.

Mimochodem, změny, o nichž mluvím, nebudou okamžité a projevovat se budou nejspíše postupně.
Je pravděpodobné, že ti, kdo „vládnou“ světu, se pokusí ve druhé polovině roku prohloubit vojenskou konfrontaci v tomto vnitřním konfliktu naší civilizace, zastavit tímto způsobem nástup politické a finanční krize.

Ke všemu výše uvedenému ještě navíc přistupuje skutečnost, že pobyt Pluta se Saturnem v Kozorohu je navázán na historii USA a lze tedy předpokládat silné otřesy v USA, jak politické tak ekonomické. Příští rok v listopadu budou v USA probíhat prezidentské volby, které celou situaci ještě umocní.
Je tedy pravděpodobné, že příští roky příliš klidné nebudou...

A jaká je moje osobní rada pro zdárné přežití příštího roku? Nepodléhejte stádním neurózám a úzkostem, nejste ovce. Opusťte stádo a obnovte své spojení s vaší nesmrtelnou duší. Najděte své božství a řešte problémy svou intuicí a neutrální myslí.

Věci se dějí tak, jak se dít mají.

Share:

Jakou prioritu mají pokusy o zmírnění globálních změn klimatu?


Odpověď je nasnadě – jak pro koho. Určité skupiny se tváří, že uhlíková neutralita je trumfovým esem, které nelze v diskusi o prioritách nasměrování zdrojů a úsilí přebít žádnou jinou kartou, ale šéf think-tanku Copenhagen Consensus Center Bjorn Lomborg to vidí jinak.
http://www.osel.cz/10959-jakou-prioritu-maji-pokusy-o-zmirneni-globalnich-zmen-klimatu.html
Share:

pondělí 30. prosince 2019

neděle 8. září 2019

36. Hadův týden


Skončili nám prázdniny a i počasí se tak nějak rozhodlo ukončit léto, díky čemuž jsem se i já vrátil k počítači. Pokud na tento blog zabloudíte častěji, patrně vám neunikla moje poněkud delší neaktivita.
Má jeden jediný důvod. Je to pocit, nebo spíše jistota, že jsem na svých stránkách a blogu už řekl všechno co jsem chtěl. Čím dál víc jsem přesvědčen o tom, že všechno co prošlo stránkami a blogem je jaksi definitivní a v tuto chvíli necítím potřebu to vše dál rozvíjet a vršit na stále větší hromadu...
Rozhodl jsem se proto, že další příspěvky budu na blog přidávat pouze v případě, že budou čímsi vyjímečné. Zkrátka a dobře příspěvky nebudou týdenní, ale nepravidelné.
Rozhodnutí to nebylo úplně jednoduché, protože Hadův týden existuje od června 1999, tedy dlouhých 20 let.
Svět se za těch dvacet let ale hodně změnil. Bohužel ne příliš k lepšímu. Ze sběru informací se stalo brodění se stokou plnou hlouposti a primitivních předsudků hodných středověku. I to přispívá k mému rozhodnutí. 
Nicméně se neloučím a doufám, že i občasné příspěvky pro vás budou zajímavé a pravidelní čtenáři na mne nezanevřou.

Moje východisko a pocity nejlíp vyjadřují následující dva citáty C. G. Junga:

Přednášení, vydávání předpisů, hromadění znalostí, všechny tyto běžné univerzitní metody jsou zde k ničemu. Jediné, co vskutku pomáhá, je sebepoznání a a jím způsobená změna duchovního a mravního postoje.
Briefe III, str. 284

Je velmi pravděpodobné, že svět nahlížíme z jeho obrácené strany a že bychom mohli nalézt správnou odpověď, kdybychom změnili svůj postoj a pozorovali jej z jiné strany, tj. ne zvnějšku, ale zevnitř.
Briefe III, str. 327

Share: