neděle 3. května 2020

Co je realita?


Fyzik David Chester realitu formuluje takto: „Zatímco mnoho vědců předpokládá, že materialismus je pravdivý, my věříme, že kvantová mechanika naznačuje, že naše realita je ve skutečnosti mentálním konstruktem. Forma předpokládaného hologramu ukazuje, že prostoročas není důležitý. To vše je také slučitelné se starou hermetickou a indickou filosofií. V jistém smyslu mentální konstrukt reality vytváří prostoročas, aby sám sebe účinně pochopil vytvořením sítě podvědomých entit, které mohou interagovat a zkoumat množství možností. “

Moje poznámka formou citátu z hermetické tradice: 
"Nejprve existuje Bůh jen v možnosti, v nevýslovné jednotě, to je první osoba Trojice - čili Bůh Otec, pak se projeví sám sobě a tvoří si celý pomyslný svět, staví se sobě naproti jako myšlenka, jako universální rozum, to je druhá osoba Trojice - Bůh Syn, konečně jedná a tvoří, jeho vůle se koná a jeho myšlenka se uskutečňuje mimo něho, to je třetí osoba Trojice - Duch. Bůh, procházeje věčně těmito třemi stavy, nám skýtá obraz kruhu, jehož střed je všude a obvod nikde."
 Robert Fludd, XVI. století

Vědci spojují svou hypotézu s panpsychismem , který vše považuje za myšlenku nebo vědomí. Autoři se domnívají, že jejich „panpsychický model s autosimulací“ může dokonce vysvětlit původ panpsychického vědomí na základní úrovni simulací, které „se prostřednictvím vlastní simulace seberealizují v podivné smyčce “. Toto panpsychické vědomí má svobodnou vůli a jeho různě vnořené úrovně mají v podstatě  schopnost vybrat, který kód se má aktualizovat, a přitom provádět výběr syntaxe. Cíl tohoto vědomí? Generovat svůj význam, či smysl, nebo informace.

Máme důkazy, že autosimulace, tj. sny o fyzické formě, se staly nesmírně silnými, protože se zde na Zemi vyvinulo vědomí. Pokud bychom hodnotili sny a počítačové simulace, lidské sny jsou dnes mnohem realističtější než počítačové simulace. Někteří lidé mají také lucidní sny, v nichž si jedinec uvědomuje, že sní a vědomě utváří průběh snu. Nejpozoruhodnější je ultra-věrné rozlišení těchto simulací založených na mysli a přesnost fyziky v nich. Po prozkoumání kvality těchto simulací je pro sny typické, že tyto simulace založené na mysli jsou obecně nerozeznatelné od běžné reality. Ve skutečnosti většina lidí, kteří sní, si obvykle neuvědomuje, že sní, protože simulace je tak realistická, že člověk má tendenci ji nezpochybňovat. Čtenář by nyní mohl tyto poznatky použít ve chvíli kdy čte tato slova, a všimnout si, že vlastně netuší, zda je ve snu, nebo ne. Proč taky? Skutečnost má velmi vysoké rozlišení - ale sen také. Fyzika snů může být bezvadná, dokáže světlo triangulovat ze sklenic vody, zvládá působení gravitace atd. Silnější mozky mohou simulovat jemnější zrnitou fyziku, možná až do Planckovy stupnice, jak předpovídá hypotéza autosimulace. Netvrdíme však, že lidské sny jsou fyzickou realitou.

Zdroj: The Self-Simulation Hypothesis Interpretation of Quantum Mechanics, Autoři: Klee IrwinMarcelo AmaralDavid Chester, Quantum Gravity Research, Los Angeles, CA 90290, USA

Více se o teorii se dozvíte v tomto filmu:

Share:

0 komentářů:

Okomentovat