sobota 31. prosince 2022

Co nás čeká v roce 2023 z pohledu astrologie?

 


Předpověď pro rok 2023 se nebude příliš lišit od prognóz pro uplynulé dva roky, které najdete na tomto blogu. Svět se nachází v určitém přechodném období, které bude více méně vrcholit v roce 2025 kdy „oficiálně“ nastává konec období Kali Yuga.  

Vstoupili jsme do období změn kde vše, co se zdálo stálé a neotřesitelné, již není. 

Pro toto období moderní historie neexistuje srovnání. Ve skutečnosti lidstvo už velmi dlouho neprožilo období, jako je to současné.

Astrologické vysvětlení toho je, že žijeme grandiózním posunem epoch. Věk Ryb, který trval 2160 let, přechází do věku Vodnáře.

Rok 2023 přirozeně zapadá do tohoto vzorce.

Myslím, že v žádném období moderních lidských dějin se nevynořila (krom 2. světové války, ke které ovšem z astrologického hlediska v dnešní době existují jasné paralely) ve větší nahotě pravda o tzv. hodnotách naší civilizace. Tyto “hodnoty“ jsou založené na naprosté neúctě k lidským životům, k právu na svobodu, k právu na jiný názor, než je názor stáda, na neúctě k vlastní historii, na neúctě ke všemu, co nejde přepočítat na peníze. Součástí celé tragédie je i pohrdání životem ostatních živých tvorů. Nemluvím jen o „naší západní civilizaci“ ale o lidstvu jako takovém, bez ohledu na náboženství a zeměpisnou polohu (krom koutů planety kam zatím naše "hodnoty" nepronikly). Zkrátka a dobře naplňujeme do detailu obsah Kali Yugy. Myslím si, že i méně bystrým lidem podvědomě tak nějak dochází, že dál přímá cesta beze změny jaksi nevede.

Pokud se na rok 2023 podíváme z hlediska astrologie tak během první poloviny roku 2023 vidíme přirozené pokračování velmi komplikovaného období, které začalo v roce 2022. Na Ukrajině bude pokračovat konfrontace mezi Východem a Západem, stejně jako rivalita mezi Spojenými státy a Čínou spolu s finančními a ekonomickými problémy.

Nicméně určité odlišnosti tady přeci jenom jsou. Především 12.1. přestane být Mars v Blížencích retrográdní (byl retrográdní od října 2022). Jak by tento fakt mohl mít vliv na situaci? Během uplynulého období Mars v lidech způsoboval existenční úzkosti, naprosto bezohlednou povrchnost, snahu překonávat své problémy takovým způsobem že v lepším případě budu kývat a přizpůsobovat se, v horším případě to vyřeším na úkor druhých. A ještě jedna věc je pro jeho působení charakteristická. To, jak lidé reagují… Ale nejlépe to pochopíte, pokud se podíváte na krátké video: 
Slovo "veverka"(squirrel) můžete nahradit libovolným výrazem: covid, Ukrajina, Rusko, prezident, oteplování, CO2, 37 pohlaví… Je to jedno, způsob reakce zůstává.

Díky ukončení retrográdnosti Marsu lze tedy předpokládat, že lidé budou mít šanci začít reagovat normálním způsobem a bude mnohem těžší s nimi manipulovat. 

Osobně se domnívám, že odraz této skutečnosti a reálné zlepšení postavení ostatních planet ovlivní i situaci v konfliktu na Ukrajině a během konce ledna a začátkem února se objeví světlo na konci tunelu. 

Na konci února a začátkem března je už postavení planet takové, že by mohl dokonce i nastat konec ozbrojeného konfliktu. Pokud budu uvažovat striktně astrologicky, tak situace spíše odpovídá tomu, že lid Ukrajiny odmítne pokračovat ve snahách svých vůdců. To by samozřejmě vážně změnilo geopolitickou situaci na globální scéně a nastartovalo změny v úlohách Asie a Ruska ve světové ekonomice.

23. března 2023 nastane na obloze významná událost. Pluto vstoupí do znamení Vodnáře, kde zůstane do 11. června 2023, kdy se jako retrográdní navrátí do znamení Kozoroha. Pro lepší pochopení vysvětlím…

Plutu trvá cca 248 let, než projde celým zvěrokruhem, a Kozoroha navštěvuje od roku 2008. Pluto bude procházet Vodnářem od roku 2023 do roku 2044, celkem tam stráví asi 18 a půl roku, s několika vstupy a výstupy díky retrográdnosti (zdánlivému zpětnému pohybu po obloze). V datech to bude probíhat tímto způsobem:


    • První vstup do Vodnáře 23. března 2023

    • Retrográdní do Kozoroha dne 11. června 2023

    • Znovu vstoupí do Vodnáře dne 21. ledna 2024

    • Poslední návštěva Kozoroha od 1. září 2024

    • Vstup do Vodnáře k dlouhému pobytu od 19. listopadu 2024

    • První vstup do Ryb 9. března 2043

    • Poslední návštěva Vodnáře 31. srpna 2043

    • Vstoupí do Ryb a zůstane 19. ledna 2044


Z toho vyplývá, že pobyt od 23. března do 11. června bude jakési „demo“, které může naznačit jeho vliv v příštích letech. 

V každém případě je nutné počítat s tím, že pohyb Pluta Vodnářem byla vždy náročná a revoluční doba, která obracela společnost vzhůru nohama.

Pluto představuje princip transformace a evoluční síly života a smrti vyjádřené prostřednictvím prapůvodních instinktů, hlubinných a vesmírných energií. Energie Pluta je spojena s kolektivními stínovými i masovými hnutími, vůlí k moci, s podsvětím, ať už geologickým, politickým, sociálním nebo duchovním. Jeho očistné působení přináší regeneraci prostřednictvím ničení zastaralých forem jak s pozitivními, tak i negativními důsledky.

Jestliže Pluto v Kozorohu znamená transformaci společenských struktur, korporací, autority a zavedené hierarchie, pak Pluto ve Vodnáři přinese transformaci pravidel a společenských norem, které spojují společnost dohromady, stejně jako naše představy o lidskosti a o tom, jak používáme vědu a technologii, abychom tyto myšlenky projevili.

V závislosti s tím, co vidíme v letech před tímto přechodem do dalšího znamení, můžeme předpokládat to co bude následovat. Díky tomu, že se významné části světa dostali do útlaku a pod diktát nesmyslných pseudoliberalistických ideologií a technologických trendů lze předpokládat povstání a vzpouru proti těmto trendům. Potřebujeme novou vizi společnosti a budoucnosti, takovou, která bude fungovat pro všechny národy a planetu jako celek, takže pod Plutem ve Vodnáři můžeme očekávat sociální a technologickou revoluci.

Z historie alespoň dva pobyty Pluta ve Vodnáři.

Pluto byl ve Vodnáři v letech 1532 – 1553, zatímco Neptun byl v Beranu. Jindřich VIII. se rozešel s Římem a založil anglikánskou církev, aby se mohl v roce 1533 oženit s Annou Boleynovou. Při zrušení klášterů v roce 1536 se zmocnil majetku církve a tento rozchod s Římem vyvolal nekonečné souboje mezi protestanty a katolíky.

Ve Francii zahájil Jan Kalvín svou protestantskou reformaci v roce 1532. A v Římě založil papež Pavel III v roce 1542 novou inkvizici, aby se vypořádal se stoupajícím přílivem protestantismu. Církev se však brzy dostává do defenzivy, protože Koperník publikoval svou heliocentrickou teorii sluneční soustavy v knize O revoluci nebeských těles v roce 1543.

Mezi další pozoruhodné spisy patří Machiavelliho Vladař o tom, jak se vyhnout neetickým praktikám při vládnutí, vydaný v roce 1532. 

První afričtí otroci byli přivedeni do „Nového světa“ v roce 1525 během Pluta v Kozorohu. To znamenalo začátek transatlantického obchodu s otroky, který se rozběhl pod Plutem ve Vodnáři. Mezitím Španělé na začátku 30. let 16. století napadali říši Inků v Jižní Americe, drancovali jejich zlato a ničili jejich kulturu.

Poslední přechod Pluta Vodnářem byl v letech 1777 – 1797, když byl Uran v Blížencích. Tehdy dosáhlo svého vrcholu osvícenství a šířily se myšlenky individualismu a racionalismu. V Rusku Kateřina Veliká nastoupila na trůn v roce 1762 během Pluta v Kozorohu a vládla až do roku 1796. Když Pluto vstoupilo do Vodnáře, provedla mnoho reforem podporujících ideály osvícenství a byla velkou patronkou umění a věd.

Revoluce se šířila i jinde. Amerika vyhlásila nezávislost na Anglii v roce 1776 za Pluta v Kozorohu, ale revoluční válka trvala až do roku 1783 a skončila Versailleskou smlouvou. Americká ústava byla založena v roce 1787, následovaná Listinou práv v roce 1789.

Mezitím začala Francouzská revoluce v roce 1789 svržením monarchie, zrušením feudálního systému a vyhlášením „práv člověka“. První státem podporované ateistické náboženství bylo prohlášeno za „kult rozumu“ v roce 1794. Revoluce trvala až do roku 1799 a rychle upadla do krvavé lázně v období vlády teroru.

Průmyslová revoluce také nabírala na rychlosti a parní energie způsobila revoluci v dopravě a textilním průmyslu. 

Došlo k obrovskému růstu korporací a globálního obchodu, včetně obchodu s otroky, i když se už začínala budovat opozice. Virginie byla prvním státem USA, který zakázal dovoz otroků v roce 1778. V Sierra Leone byla v roce 1787 založena osada pro osvobozené otroky. Dánsko však bylo prvním státem, který zrušil obchod s otroky v roce 1792. V USA obchod s otroky Zákon z roku 1794 zakazoval americkým lodím zapojit se do obchodu s otroky, ale nebyl zcela zrušen, dokud nebylo Pluto v Rybách. Nicméně otroctví máme dodnes.

Ve světě filozofie publikoval Kant v roce 1781 svou Kritiku čistého rozumu a inspirovaný revolucemi v Americe a Francii, Thomas Paine publikoval v roce 1791 Práva člověka a v roce 1794 Věk rozumu. Jeremy Bentham publikoval svůj Úvod do principů morálky a legislativy v roce 1789.

Mary Wollstonecraftová vydala Ospravedlnění práv žen v roce 1792. Mimochodem, byla matkou Mary Shelleyové, narozené s Plutem ve Vodnáři, autorky Frankensteina.

Konečně, klasická forma hudby dosáhla svého vrcholu v genialitě Mozarta, stejně jako Haydna a Beethovena. Klasická hudba byla méně komplexní než dřívější barokní styly a používala jasné melodické linky. Orchestry se zvětšily a díky inovacím ve výrobě pian byly zvukově robustnější.

Vidíte, že v předchozích dvou průchodech Pluta Vodnářem, bylo spektrum změn dosti rozličné, a ne všechny lze považovat za příjemné a pozitivní. 

V každém případě si myslím, že v astrologické prognóze na rok 2023 nemá příliš význam se případnými dopady zabývat, neb za cca dva měsíce nejspíš žádné generální změny neproběhnou. Ale určitě bude zajímavé pozorovat co bude v tomto období naznačeno. 

Posuňme se proto dál. Druhá polovina května bude ve znamení opozice Mars – Pluto, kvadratury Mars - Jupiter a kvadratury Jupiter - Pluto. Jsou to aspekty boje, násilí, bezohlednosti, destrukce. Vzhledem k tomu, že se vše překrývá s dočasným pobytem Pluta ve Vodnáři, můžeme ještě přidat fanatismus, nesmyslné a pokroucené chápání slova pokrok, zkrátka a dobře naprosté excesy.  Navíc mohou do situace zasáhnout i přírodní síly. Můžeme zde zkrátka očekávat kataklyzmata, krizi, změny ve vládách mnoha zemí. Nelze vyloučit ani závažné teroristické činy.

Od 27.6. do  2.10. bude probíhat sextil Neptunu s Plutem. Intenzivní transformační energie Pluta mohou rozpustit mnoho závojů iluzí, které zobrazuje Neptun. Mnoho technologií a společenských trendů ukazuje to, co skutečně představují, nebo dědictví, které nám zanechávají a lze tedy předpokládat, že se tato (poměrně neblahá) zjištění ještě rozšíří.
Tento aspekt také označuje období označující typ univerzální lásky (Neptun) a to, jak intenzivně (Pluto) je vyjádřena.  V každém případě se jedná o aspekt, který má dlouhodobý dopad. V kontextu roku 2023, je skutečně velmi těžké předvídat to co může přinést. Osobně se domnívám, že to bude něco, co nečekáme, nebo si momentálně nedokážeme představit.  

Během druhé poloviny roku 2023 přejde Jupiter z bojovného znamení Berana do mírumilovnějšího znamení Býka a jeho příznivý aspekt se Saturnem v červnu dává důvod k naději, že se situace pravděpodobně zlepší.

To se však nestane přes noc. Důkazy toho vidíme u Uranu, který bude ve znamení Býka, na stejných stupních jako v období 2. světové války. Býk symbolizuje život a všechny jeho mírové projevy, zatímco Uran je symbolem obnovy prostřednictvím ničení. To předznamenává rozchod se starými strukturami, které mohou rozpoutat válku, smrt a politické a ekonomické střety.

Je třeba aby všichni lidé začali hledat způsob, jak vyřešit nejpalčivější problémy světa, a přestali se spoléhat, že za ně někdo problémy vyřeší. Myslím, že zklamání z politiků bude již tento rok dostatečné na to, aby lidé procitli. Pokud má civilizace pokračovat je to samozřejmě nevyhnutelné. Jde však o postupný, a nejspíš i bolestivý proces. Existuje ale naděje, že osud si pro nás připraví méně nepříjemných překvapení a život začne běžet o něco plynuleji. Nikdy se však situace nevrátí přesně tak, jak to bylo, ale jak se období chýlí ke konci, uvidíme, že tak či onak jsou všechny tyto změny změnami k lepšímu.


Přeji vám rok plný zázraků 

Share:

0 komentářů:

Okomentovat