neděle 20. října 2013

42. Hadův týden

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden byl ve znamení krásného podzimního počasí plného barev. Bohužel také ve znamení narůstající volební hysterie. Ovšem dobrá zpráva je ta skutečnost, že pokud se zřeknete televize, celé volby včetně emocí vás elegantně minou. My televizi nemáme a je klid. Z pomluv jednotlivých stran a kandidátů na internetu se ani nedozvíte termín voleb... A je to.
Další zpráva která zahýbala veřejností je objev asteroidu 2013 TV135 u kterého se (podle posledních zpráv-20.10.2013, 19:26) odhaduje šance na střet se Zemí na 1 : 14 000. Blbá zpráva ovšem je, že kolize hrozí až 26. srpna 2032. Jinými slovy všichni politici, kteří nám pijou krev dnes, už stejně budou nejspíš po smrti .

BodlákMalovaly jeskynní malby ženy?

Podle studie tvarů rukou z pravěkých jeskynních maleb to není vyloučeno. Tři čtvrtiny z nich odpovídají ženské ruce.
Jací byli naši dávní předci před desítkami tisíc let? Tušíme, že se nám v mnohém velmi podobali, stejné geny se nezapřou. Prostě lidé jako my. Zároveň ale žili v úplně jiném světě. Z té doby se zachovaly zaprášené kosti, DNA, nějaké ty nástroje a pak také nesmírně fascinující jeskynní malby, kterými na nás promlouvají přes propast minulého času. Malby z Lascaux ve Francii, Altamiry ve Španělsku či saharského Tasíli jsou dnes známější než mnohá umělecká díla posledních století. Podle našich měřítek jde často o práce velké estetické hodnoty, líbí se nám. Pocházejí ale ze skutečně velmi odlišného světa, takže máme problém jim blíž porozumět. Obvykle chápeme, co malby představují, není nám ale moc jasné, kdo je vlastně namaloval a proč.

Kalifornie má pětimetrového mořského hada 

V řadě zemí mu říkají mořský had. Angličané v něm spatřují vůdce sleďů, který je vždy bezpečně dovede domů a proto mu říkají „King of herings“. Pro ichtiology je mírumilovný Regalecus a pro nás zase hlístoun.

Podívejte se do 5 000 let staré mohyly. Slunce tam může jen o slunovratu

 Španělští archeologové se pokusili obnovit "chrám" našich předků z doby měděné v jeho původním majestátu. Podle dostupných fotografií se jim to velmi povedlo.


A jak tento týden ?


Diagram ukazuje situaci ve středu 23.10.2013

Jak vypadají jednotlivé aspekty ?
 • Slunce
  do úterý stojí ve znamení Vah. Slunce ve Vahách je v pádu a je ve znamení smířlivosti a ženského principu. Lidská vůle je snadno ovlivnitelná, zaměřená na společenské cíle a aktivity. Slunce velmi rozvíjí citovost.
  Od středy stojí Slunce ve znamení Štíra. Slunce je v tomto znamení pochodní osvětlující temnotu. Umožňuje zabývat se svým podvědomím, řešit a přetvářet i dosti složité situace. Přestože je v období setrvávání Slunce v tomto znamení pro lidi velmi významná sexualita, tak city hlubokým sestupem do lidské pudové smyslnosti trpí a Slunce přeje spíše tajným láskám, a vášnivému milování beze zbytku.
  Trigon Slunce s Neptunem velmi zvyšuje představivost, lidé se pod vlivem aspektu nechávají unášet ideály. Aspekt přináší uměleckou inspiraci především v hudbě a přeje esoterice a okultismu.
  Od středy působí konjunkce Slunce se Saturnem. Konjunkce Slunce se Saturnem nutí lidi hloubat nad vším více jak obvykle, zvyšuje vážný přístup k věcem.
 • Lilith - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, stojí ve znamení Raka. V tomto znamení v lidech podporuj smyslnost. Představivost transponuje a rozšiřuje erotickou sféru.
 • Merkur
  stojí ve znamení Štíra a je retrográdní a důsledky jeho působení budou poněkud přibržděné. Symbolem tohoto postavení je sestup inteligence do podsvětí. Podvědomí hraje v našem myšlení velmi důležitou roli. Vztahy s okolím jsou založeny na intuici. V lidech se zvyšuje kritičnost. Aspekt přeje soudnictví.
  Konjunkce Merkuru se Saturnem, přeje novým politickým koncepcím, dává myšlení hloubku a naznačuje možnost progresivních změn ve vládě či vládních institucích.
  Trigon Merkuru s Jupiterem. Aspekt nese optimismus, leč i poněkud přílišnou spokojenost se sebou a z ní vyplývající nedostatek kritičnosti.
 • Venuše
  stojí ve znamení Střelce. V tomto znamení planeta přeje umění, cestám za zábavou a uzavírání smluv z oblasti umění. Planeta pomáhá jít s láskou za ideály. Obecně pak přeje legalizování milostných vztahů.
 • Mars
  stojí do znamení Panny. Do středy bude poškozen a bude způsobovat naši popudlivost neustálou nespokojenost a přehnanou kritičnost. Lidé budou pod jeho vlivem egoističtí. Často způsobuje problémy s trávením.
  Opozice Marsu s Neptunem, nás bude ohrožovat zvýšeným nebezpečím úrazů. Lidé bývají hyperemotivní, mají tendence k úletům a únikům všeho druhu, hýčkají si pocity nepochopení a prchají do iluzí.
  Ve čtvrtek začne působit trigon Marsu s Plutem podporuje tajné činnosti všeho druhu. Podporuje vznik ilegálního boje, vzpour. Jedná se tedy o velmi neklidný a destabilizující aspekt. Lze tedy předpokládat, že nemůžeme očekávat klid ani ve společnosti a ve světě, ani od excesů přírody.
 • Jupiter 
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení vždy dobře postavena. Jupiter v tomto znamení vede lidi správným směrem. Přeje činnostem směřujícím k zlepšení finanční situace, k zlepšení společenského uznání. Umožňuje úspěšný rozvoj projektů kterým se lidé věnují již delší dobu.
  Osobně doufám že postavení Jupitera vnese čerstvý vítr i do situace v naší zemi.
 • Saturn
  stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení by měl Saturn ukončit vše co se nepodařilo v předchozím období opravit, revidovat, dořešit. Přináší očištění od všeho co není v souladu s osudem, záměrem, přirozeným během věcí. Toto očištění můžeme chápat jak v pozitivním tak i v tom definitivním a smrtícím slova smyslu. Znamená konec všeho starého, neživotaschopného, očištění a vznikání věcí nových.
 • Uran 
  stojí ve znamení Skopce a je retrográdní. Uran, vládce Vodnáře, vnáší do prvního znamení vlny poznání. Postavení symbolizuje boj za altruistické cíle, boj proti zkostnatělým strukturám, boj za osvobození proti diktaturám, boj za nové poznání. V tomto postavení může postavení vytvořit nečekané a nové situace, které mohou být ovšem i nad lidské síly. V každém případě je nutné počítat s tím, že doba, již tak dosti neklidná, se stane ještě poněkud výbušnější.
  Kvadratura Uranu s Plutem. Ta znamená změnu, zvrat. Tato změna může proběhnout jak na úrovní společenské, materiální, či může dojít k zvratu ve vědeckém poznání. K této změně ale může dojít i poněkud bouřlivým způsobem. 
 • Neptun 
  stojí ve znamení Ryb. Je retrográdní. Díky tomu se jeho pozitivní vliv přibrzdí a můžeme čekat, že dění a lidé kolem nás se stanou poněkud zmatenějšími. Vliv planety by měl vnést duchovno do našeho života. Lze očekávat, že mnohem větší počet lidí než dnes pochopí, že materiálno není vše, a že musí svým životů dát smysluplnější rozměr. Obecně získají větší význam jak duchovní nauky, tak umění. 
 • Pluto 
  stojí ve znamení Kozoroha. Pluto v tomto znamení je interpretován jako předpoklad hlubokých společenských a politických změn. Doba jakoby spěje k svému osudu. Naposledy byl Pluto v Kozorohu v letech v letech 1762 až 1777 - to je právě v době přestavby společnosti (doba vlády Marie Terezie,vynález parního stroje, rozpuštění jezuitského řádu, založení Londýnské burzy, vyhlášení nezávislosti USA - například). Samozřejmě se nabízí myšlenka že se vlastně otvírá možnost konečného zametení s demokracií - nastolení Nového světového řádu. I když nejsem až tak velký příznivce konspirativních teorií, tento závěr se mi jeví jako logický. Nicméně je i jiná možnost interpretace. Vzhledem k tomu že v Kozorohu setrvá Pluto až do roku 2024 je možné že v průběhu jeho pobytu se projeví celkové zhroucení společenských struktur ať už z důvodů ekonomických, tak z důvodů vlivu přírodních sil.
Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná.

Mějte se hezky...
Hade
Share:

0 komentářů:

Okomentovat