neděle 6. dubna 2014

14. Hadův týden

Vítám vás v novém týdnu. Nejlepším zážitkem minulého týdne pro mne byl určitě sobotní výlet na Berounku. Letošní jaro je krásně barevné. Fotografie jsou z údolíčka pod Kodou...

Na Kodě...

A ještě jednou Koda.Dost dobrý důvod k naštvání

Německá vláda schválila zavedení plošné minimální mzdy ve výši 8,50 eura na hodinu, což činí v přepočtu 233 Kč. Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2015, uvedla agentura DPA. V Německu dosud zákon o výši minimální mzdy neexistoval. Nejnižší platy dosud určovaly v některých odvětvích průmyslu dohody odborů se zaměstnavatelskými svazy.


A jak tento týden ?


Diagram ukazuje situaci ve středu 9.4.2014

Jak vypadají jednotlivé aspekty ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Skopce. Znamení Skopce je ovládané Marsem. Toto znamení symbolizuje válečnické ideály. Slunce je v tomto znamení povýšeno, dodává lidem energii a vitalitu.
  Opozice Slunce s Marsem. Aspekt způsobuje plýtvání silami a energií v podstatě ve všech směrech naší činnosti. Je to aspekt který ohrožuje lidské životy lidé se chovají jako kdyby ztratili pud sebezáchovy. Vzhledem k tomu že jedná o aspekt vzpoury lze čekat i ústrky ze strany přírody.
  Konjukce Slunce s Uranem - zanáší do lidských činů a skutků prvky, které přesahují individuální osudy, nicméně se ale může stát, že vše se mění v boj s větrnými mlýny bez jasných a pro budoucnost potřebných výsledků.
 • Lilith - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, stojí ve znamení Lva. Lev je znamení vůle a tak je mu toto ohnisko smyslnosti  a pudů podřízeno. Pudy a smyslnost pod vlivem Lilith snadno mohou sublimovat do umělecké tvorby.
 • Merkur
  stojí ve znamení Skopce. V tomto znamení Merkur oživuje ducha, lidé mají sklon k diskusím, sarkasmům, planeta v tomto znamení bude přát mluvčím, politikům, advokátům. Přeje i grafikům a spisovatelům satiry.
  Konjunkce Merkuru s Uranem probouzí v lidech intelektuální nezávislost, přeje nápadům v literatuře, vědě a informatice.
 • Venuše
  stojí ve znamení Ryb.  Planeta je v tomto znamení dobře umístěna. Láska se snoubí s milosrdenstvím. V tomto znamení Venuše umožňuje snadněji nalézt životní lásku. Jinak planeta přeje hudbě, soucitu a projevům dobré vůle mezi lidmi. Přeje rozvíjení vztahů u kterých pár dělí i velká vzdálenost. Venuše v Rybách velmi často umožňuje intuitivně správné řešení zapeklitých situací.
  Konjunkce Venuše s Neptunem často způsobuje, že lidé vnímají lásku jako nějaký sen, ale protože realita je občas zkrátka realita může aspekt způsobovat zklamání.
 • Mars
  stojí ve znamení Vah a je retrográdní. Planeta je v tomto znamení poškozena. Přináší hádky, boje, má neblahý vliv na partnerské vztahy i společenský život. Lidé se snadno rozptýlí, činnost je otupena nedostatkem vytrvalosti. Díky zpětnému pohybu, který obrací energii Marsu směrem do našeho nitra, můžete počítat i s katastrofálním nedostatkem psychické energie a vůle.
  Od úterý působí opozice Marsu s Uranem, která působení Marsu ještě více zhorší. Nese sklony k výstřednostem, nestálost a sklony k násilí. Způsobuje hádky a roztržky ve vztazích i mezi cizími lidmi. Vyvolává silné nervové napětí. Jedná se o velmi výbušný aspekt. Na místě je určitě varování před nehodami a neštěstími vyvolanými, jak lidským faktorem, tak přírodními silami.
 • Jupiter 
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení vždy dobře postavena. Jupiter v tomto znamení vede lidi správným směrem. Přeje činnostem směřujícím k zlepšení finanční situace, k zlepšení společenského uznání. Umožňuje úspěšný rozvoj projektů kterým se lidé věnují již delší dobu.
  Opozice Jupiteru s Plutem je neblahý aspekt způsobující poškození a krizi fungujících systémů.
  Kvadratura Jupiteru s Uranem. Hrozí nebezpečí náhlých ukvapených rozhodnutí které nesou problémy. Stejně tak aspekt přináší náhlá neštěstí, skandály a podobně. Aspekt sebou nese velkou touhu po nezávislosti a svobodě.
  Působení obou negativních aspektů bude utlumeno pobytem planety v Raku, ale i tak bych doporučoval opatrnost.
 • Saturn
  stojí ve znamení Štíra a je retrográdní. V tomto znamení by měl Saturn ukončit vše co se nepodařilo v předchozím období opravit, revidovat, dořešit. Přináší očištění od všeho co není v souladu s osudem, záměrem, přirozeným během věcí. Toto očištění můžeme chápat jak v pozitivním tak i v tom definitivním a smrtícím slova smyslu. Znamená konec všeho starého, neživotaschopného, očištění a vznikání věcí nových. Díky retrográdnosti bude mít spousta současných událostí kořeny v minulosti.
 • Uran 
  stojí ve znamení Skopce. Uran, vládce Vodnáře, vnáší do prvního znamení vlny poznání. Postavení symbolizuje boj za altruistické cíle, boj proti zkostnatělým strukturám, boj za osvobození proti diktaturám, boj za nové poznání. V tomto postavení může postavení vytvořit nečekané a nové situace, které mohou být ovšem i nad lidské síly. V každém případě je nutné počítat s tím, že doba, již tak dosti neklidná, se stane ještě poněkud výbušnější.
  Kvadratura Uranu s Plutem. Ta znamená změnu, zvrat. Tato změna může proběhnout jak na úrovní společenské, materiální, či může dojít k zvratu ve vědeckém poznání. K této změně ale může dojít i poněkud bouřlivým způsobem. 
 • Neptun 
  stojí ve znamení Ryb. Vliv planety by měl vnést duchovno do našeho života. Lze očekávat, že mnohem větší počet lidí než dnes pochopí, že materiálno není vše, a že musí svým životů dát smysluplnější rozměr. Obecně získají větší význam jak duchovní nauky, tak umění. 
 • Pluto 
  stojí ve znamení Kozoroha. Pluto v tomto znamení je interpretován jako předpoklad hlubokých společenských a politických změn. Doba jakoby spěje k svému osudu. Naposledy byl Pluto v Kozorohu v letech v letech 1762 až 1777 - to je právě v době přestavby společnosti (doba vlády Marie Terezie,vynález parního stroje, rozpuštění jezuitského řádu, založení Londýnské burzy, vyhlášení nezávislosti USA - například). Samozřejmě se nabízí myšlenka že se vlastně otvírá možnost konečného zametení s demokracií - nastolení Nového světového řádu. I když nejsem až tak velký příznivce konspirativních teorií, tento závěr se mi jeví jako logický. Nicméně je i jiná možnost interpretace. Vzhledem k tomu že v Kozorohu setrvá Pluto až do roku 2024 je možné že v průběhu jeho pobytu se projeví celkové zhroucení společenských struktur ať už z důvodů ekonomických, tak z důvodů vlivu přírodních sil.
Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Mars a Slunce, síla ostatních planet je vyrovnaná.

Mějte se hezky...
Hade
Share:

0 komentářů:

Okomentovat