neděle 8. května 2016

18. Hadův týden

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden mne zaujal následující citát. Není moc veselý, že ano?

"Říká, že až příště uvidím shluk lidí kolem nejnovějšího porsche, jak obdivují tu mašinu, mám se jim pozorně podívat do obličeje. Prý poznám, že je zajímá daleko víc to auto než druzí lidé. Neobdivují zručnost, alespoň ne zručnost konkrétních lidí, kteří to auto vyrobili.
Jako by porsche byl živý organismus, který nějak vyrostl nebo se sám narodil. Obdivují to auto pro auto samé, ne proto, že představuje řemeslnou dovednost a technickou vyspělost. Ten vůz je víc živý než my. Čerpají z něj energii, z jeho ladných křivek, ze vzrušujícího pomyšlení na to, jakou sílu mají v rukou, takže to auto se stane daleko důležitější než všichni ti, kteří ho obdivují.” 

Půlnoc - Koontz Dean

Bestie přehlíží oslavy 8.5. v NymburceEgypt: Serapeum Sakkara

Mohamed Ibrahim: Když Auguste Mariette v roce 1850 znovuobjevil Serapeum v Sakkaře, našel více jak 25 granitových boxů, přičemž jen jeden jediný byl stále uzavřený. Ostatní byly otevřené a prázdné. Podle slov Auguste Mariette se v jediném uzavřeném boxu nacházela mumie býka uctívaného jako boha Apise. Tato mumie má být uložena v Zemědělském muzeu. Když ale přijdete do tohoto muzea, najdete zde několik koster býků, ale žádnou mumii. Ze strany Auguste Mariette jde tedy o mystifikaci, neboť jeho údajný objev se používá jako argumentace, že dané místo sloužilo jako pohřebiště posvatného býka Apise.
Ač Egypťané skutečně dokázali mumifikovat zvířata (a též to hojně dělali), pak neexistuje jediný mumifikovaný být, který by měl spojitost s tímto místem dnes nazývané Serapeum. Nutno podotknout, že průměrná vnitřní velikost každého boxu je 4x větší než-li kdejakého býka.

Zemětřesné roje na Mount St. Helens

The Pacific Northwest Seismická síť (PNSN) zaznamenala průběhu posledních 8 týdnů více než 130 zemětřesení. Podle PNSN a USGS by to mohlo znamenat, že stále aktivní vulkán je "naplněn novým magmatem." 
Dne 18. května 1980, Mount St. Helens vyhodil 1300 stop vrcholu a obloha zčernala s popelem.

Astrologické výstrahy pro příští týden:

  • Kvadratura Jupiteru se Saturnem. Aspekt způsobuje ochromení vůle, pesimismus. Lidi činí závislými na prvcích osudu, které se vymykají osobním plánům.
  • Opozice Jupiteru s Neptunem. Aspekt obecně narušuje harmonii v životě i společnosti. V lidech vyvolává fixaci na materiálno, dochází k odloučení od svého středu, od svého skutečného já.
  • Od středy se přidá kvadratura Saturnu s Neptunem. Aspekt obecně symbolizuje rozklad, hroucení jistot. Lidé pod vlivem aspektu nejsou schopni rozeznat realitu od iluzí. Tradičně pak aspekt symbolizuje nebezpečí spjatá s vodním živlem.
  • Pro celý rok 2016 pak platí i následující...
    Pluto stojí ve znamení Kozoroha. Pluto v tomto znamení je interpretován jako předpoklad hlubokých společenských a politických změn. Doba jakoby spěje ke svému osudu. Naposledy byl Pluto v Kozorohu v letech v letech 1762 až 1777 - to je právě v době přestavby společnosti (doba vlády Marie Terezie,vynález parního stroje, rozpuštění jezuitského řádu, založení Londýnské burzy, vyhlášení nezávislosti USA - například).
    V Kozorohu setrvá Pluto až do roku 2024, je tedy možné, že v průběhu jeho pobytu se projeví celkové zhroucení společenských struktur ať už z důvodů ekonomických, politických, či z důvodů vlivu přírodních sil.
Share:

0 komentářů:

Okomentovat