středa 3. srpna 2016

Kali Yuga - malé zamyšlení nad novým stanovením data konce epochy

Před krátkým časem jsem narazil na článek,  ve kterém se autor Bibhu Dev Misra zabývá upřesněním data, kdy má skončit současná epocha nazývaná Kali Yuga - Železná epocha.

Jenom krátké vysvětlení pro ty, kdo o pojmu Yuga neslyšeli. Jedná se epochy, cyklicky se opakující a jejich dělení pochází z indického eposu Mahábhárata. Dějiny jsou podle tohoto cyklického kalendáře v podstatě dané opakováním epoch Zlaté, Stříbrné, Bronzové a Železné. My se v současné době nacházíme v epoše Kali Yuga, tedy poslední epoše a to Železné.

Kali Yuga (Sanskrt : कली युग), známá též jako Temný věk je v hinduistickém cyklickém pojetí dějin ten nejnižší ze čtyř věků vývoje světa, který končí degenerací lidí, úpadkem a úplným zničením. 

Společenské změny v období Kalijugy
Během období Kalijugy dojde k postupnému úpadku hodnot a k nárůstu všeobecného zla a k následnému zmatku a zkáze. Podle výkladu mudrce Márkandéji v Mahábháratě existuje popis některých typických projevů období Kalijugy:
 • Vládci se stanou nerozumnými: budou nespravedlivě uvalovat daně.
 • Vládci už nebudou považovat za svou povinnost propagovat duchovnost a chránit obyvatele, stanou se nebezpečím pro svět.
 • Populace se začnou stěhovat, budou vyhledávat oblasti, kde jsou pšenice a ječmen základním zdrojem potravy.
 • Chamtivost a hněv budou běžné. Lidé budou vůči sobě otevřeně projevovat nepřátelství.
 • Rozšíří se neznalost dharmy (ctnosti).
 • Lidé budou pomýšlet na vraždu bez důvodu a nebudou na tom vidět nic špatného.
 • Chtíč bude považován za společensky přijatelný a pohlavní styk se stane základním životním požadavkem.
 • Dojde k prudkému nárůstu hříchu, zatímco ctnost přestane vzkvétat a bude na ústupu.
 • Lidé budou dávat sliby, které budou brzy poté porušovat.
 • Lidé budou závislí na opojných nápojích a drogách.
 • Guruové již nebudou respektováni a jejich studenti se budou snažit jim ublížit. Jejich učení budou napadána, následovníci kámy (chtíče) získají nadvládu nad myšlením všech lidí.

Poznáváte dnešní dobu? Takže kdy to vlastně skončí?
Bibhu Dev Misra na svém blogu, v článku Rozluštění záhady cyklu Yuga,  na základě velmi širokého průzkumu, dospěl k následující revizi dat průběhu cyklů Yuga:


Konec současné epochy Kali Yuga tedy vychází na rok 2025, po kterém následuje 300 let přechodné periody. Drobný problém ovšem je skutečnost, že tyto přechodné periody byly v minulosti vždy provázené zásadními kataklyzmaty a katastrofami. 
Jen pro upřesnění, neděsím tady žádným koncem světa, jen prostě konstatuji výše řečené. A to je fakt, že věci se dějí daným způsobem, čímž je vše vlastně v pořádku.

Možná si pokládáte otázku, proč se zabývat nějakými daty, v nějakém indickém mýtickém kalendáři. Jenže věc je složitější.
Epos Mahabharáta hovoří o tom, že v prvním věku, který je označen pojmem Krita Yuga se lidstvo nacházelo na vrcholu svého duchovního rozvoje a kreativity. V podobném duchu hovoří staré egyptské záznamy, pouze terminologie je jiná – popisuje se období Zet Tepi. Jakoby podle kopíráku stejnou řečí hovoří původní národy amerického kontinentu, když mají na mysli období Prvního až Čtvrtého Slunce. Každé takové období skončilo globálním kataklyzma. 

Všechny tyto kalendáře totiž vycházejí z jednoho zdroje. Tím zdrojem je stanovení cyklů vycházejících z tak zvaného Platónského roku. Tento astrologický cyklus vychází z precese zemské osy. Precese zemské osy je fakt. A katastrofy na konci jednotlivých epoch jsou neoddiskutovatelným faktem také. 

Jediné o čem lze v současné době diskutovat je přesné stanovení přechodu epoch v čase. Je to způsobené tím, že precese zemské osy kolísá. Takže, zatímco je brán běžný Platónský rok 25 725 let, současný by byl 25 800 let. Takže jak vidíte, deset let sem, tam, v globálním pohledu žádná míra.

Nedá mi to abych neupozornil ještě na jednu maličkost. Problémový pobyt Pluta ve znamení Kozoroha (na který upozorňuji v "Hadovém týdnu") končí v roce 2024...

A co na to "vědci"? Inu pro ně jsou "staří" nesvéprávní primitivové... V každém případě, pokud vás problém zaujal doporučuji shlédnout toto video (kdysi odvysílané na ČT2):
 


Share:

0 komentářů:

Okomentovat