úterý 9. srpna 2016

Magie a 21. století aneb, jak to vidím já... Část 4.

Předchozí část...


V minulém dílu jsme se seznámili s dílem A. Crowleye, jeho Thelemickým učením. Osobně si myslím, že pro západní magii je dílo A. Crowleye konečnou syntézou a završením. Crowley v podstatě přiblížil, zjednodušil a jaksi zpopularizoval magii pro každého. Jsem přesvědčen o tom, že pro jakéhokoliv adepta západní magie jsou všechna předešlá díla starých mágů zbytečná. Crowley převedl magii do 20. a 21. století naprosto geniálně, s lehkostí a otevřeností.

Samozřejmě si můžete říct, že i tak je západní magie se svými symboly a rituály během na dlouhou trať a s nejistým koncem. Osobně se domnívám, že tomu tak není, ale připouštím, že toto umění není pro každého.

Existují tedy ještě jiné způsoby jak najít sebe sama a naplnit vědomě svůj život a předurčení?

Odpověď zní ano. Ale ještě před tím, než si ukážeme  jiné cesty, je dobré si připomenout základní podmínky pro to, aby se člověk stal vědomou bytostí.

Jsou následující:

  • vědomí své nesmrtelné duše
  • vědomí nedělitelnosti celku vesmírného vědomí, z kterého naše duše pochází (boha chcete-li)
  • vědomí, že veškeré kosmické síly jsou ukryté v naší nesmrtelné duši
  • odstranění duality
  • sjednocení individuálního Já s Vesmírným Vědomím, Bohem, Vesmírem
  • všechno výše uvedené nesmí být založené na víře, ale na osobním prožitku


Protože se zde zabýváme magií a ne mystikou je dobré ještě připomenout, že to co činí magii magií a odlišuje ji od mystiky, je následující skutečnost. Mág používá výše uvedené pro ovlivnění materiálního světa.

Které další magické systémy jsou v současné době dostupné pro každého? Odpověď je poměrně jednoduchá. Jsou to vesměs systémy pocházející z Východu.

Pokud nebudu přísný a definici Magie nebudu brát úplně přesně, je určitě třeba zmínit dílo Paula Bruntona. Můžete namítnout, že je spíše mystikem, ale já si to nemyslím. Byl vždycky zastáncem aktivního působení vědomých lidí na budoucnost lidstva, proto lze jeho učení považovat i za magické. Paula Brunton byl silně ovlivněn učením Ramana  Maháršiho.

Učení Šrí Ramana Maháršiho je dalším živým a velmi účinným systémem. O popularizaci jeho učení na západě se zasloužil zvláště Paul Brunton. Jeho spisy jako první do češtiny přeložil Karel Weinfurter a poté Ing. Jiří Vacek. Kniha Vědomá nesmrtelnost - rozhovory Paula Bruntona a Munagala Venkataramiaha s Ramanou Maháršim, je naprosto fascinující a vřele ji doporučuji každému, kdo je na cestě k poznání sebe sama.

Jako poslední jsem si nechal dle mého názoru patrně nejúčinnější systém, který existuje. Je jím Kundalini jóga. Západnímu světu ji přinesl Yogi Bhajan.

Cílem Kundalini jógy, neboli také jógy Vědomí, je probudit plný potenciál vlastního vědomí. To znamená rozpoznat naše vědomí, vyladit ho, rozšířit a nakonec propojit s univerzálním vědomím. Odstranit veškerou vnitřní dualitu, vytvořit schopnost hluboce naslouchat, kultivovat vnitřní ticho a dosáhnout prosperity a výtečnosti ve všem, co děláme. Kundalini jóga klade důraz na osobní zkušenost. Kai Michaelis ve výcviku budoucích učitelů používá větu: "Nechci po vás, abyste tomu věřili, ale pojďte to vyzkoušet." 

Při praktikování jógy se provádí sestavy tzv. "krije". Je popsáno tisíce krijí a každá vede k předem známému, specifickému výsledku. Krija je sladěný systém, který obsahuje všechny tyto prvky najednou: fyzické cvičení, mantry, pozice prstů "mudry", meditaci, dechové cvičení "pranayam" a soustředění se na daný bod (většinou se zavřenýma očima díváme do třetího oka).

V Kundalini józe pracujeme s životní energií "pránou". Vytváříme v těle energii a tu směřujeme na konkrétní místa v těle. Působíme tím na nervový, lymfatický, trávicí a další systémy. Kromě toho harmonizujeme čakry a meridiány. Kundalini jóga nepracuje ale jen na úrovni těla, ale i mysli, psychice a postoji k životu. Při společném cvičení umí využívat i energii skupiny, která pomáhá jedinci rychleji se posouvat vpřed. 

Pro začátečníka je náročné soustředit se najednou na více věcí: správnou pozici těla, stanovený rytmus dechu, soustředění se do určitého bodu atd. Postupem času se zlepšuje a z uvědomování si těla se dostává do vědomí. Meditace se tak stává přirozenou součástí cvičení. 

Yogi Bhajan říká, že Kundalini jóga je jógou pro praktický život. Na rozdíl např. od Hatha jógy se nemusíte odebrat do ústraní a žít v celibátu. Naopak, cílem Kundalini jógy je rozšířit své vědomí a osvobodit se, zbavit se stresu, strachu, vyladit své vztahy, uvědomit si své hodnoty a realizovat na světě to, proč jsme se narodili. Cílem je žít šťastný, zdravý a duchovní život. 

Na jedné ze svých přednášek Yogi Bhajan řekl, že Kundalini jóga je stará 40 000 let, tedy jinými slovy zahrnuje moudrost Zlatého věku. 

"Pokud vám ostatní neříkají, že záříte, tak nejdete svou pravou cestou." Yogi Bhajan

Zajímavým učením vycházejícím z tradice Kundalini jógy pak je léčitelské umění Sat Nam Rasayan (překlad ze sanskrtu: Duše volně plyne), využívající prostor hluboké meditace – Shunya

Sat Nam Rasayan je služba druhému člověku, kdy léčitel uvolňuje bloky, které druhému brání hluboce se uvolnit. 

Léčitel se ponoří do hluboké meditace, ukotví se ve stavu neutrality, stavu nula. Z této pozice si uvědomí svůj vztah ke klientovi (opravdu se jedná o "vztah" ke klientovi a nikoli o klienta samotného, protože ten je v podstatě nepoznatelný). Léčitel následně dovolí, aby tento vztah ovlivnil jeho prostor. Něco se změní, objeví se tzv. "rezistence", tedy něco, co poutá léčitelovu pozornost. Něco, co chce být projeveno. Léčitel to dovolí a pozoruje. Poté rezistenci pohybem svého vědomí rozpustí a ve skutečném světě se tento pohyb projeví. Klientovi se uleví na úrovni mysli, těla nebo psychiky. 

V tomto procesu jsou nejdůležitější dvě věci. Za prvé vytvoření stabilního a širokého prostoru Shunya, ve kterém léčitel může pracovat. Za druhé je to síla záměru, se kterým léčitel do prostoru vstupuje, a tím je léčení klienta. 

Přestože například v Německu jsou specializovaná studia na léčení pomocí Sat Nam Rasayan, v České republice se toto umění vyučuje teprve druhým rokem. Po tisíciletí byl udržován v tajnosti a předával se jen z učitele na žáka. Veřejně ho začal vyučovat Guru Dev Singh, který se toto umění naučil od Yogi Bhajana. (autor: Gábina Janská)

Co říci závěrem? Myslím, že duchovno a magické vidění světa jsou jedinou nadějí pro nadcházející časy. V současné době vládne světu materiálno, povýšené na Boha. Ale věřte mi, je to chudá náhražka za nesmrtelnou duši.

Veškeré úsilí, snahy a přání po službě lidstvu, po reformách světa přenechte vesmírné síle (Bohu), která udržuje vesmír. Bůh není pošetilý. Učiní vše, co je třeba. Ztraťte pocit „já činím“. Zbavte se egoismu. Nemyslete si, že jste někdo, kdo docílí reforem (nápravy světa). Opusťte takové cíle. Nechte Boha, ať se o ně postará. Až se zabavíte egoismu, Bůh vás může použít jako nástroj k jejich dosažení, avšak rozdíl bude v tom, že si nebudete uvědomovat, že jste činný. Nekonečno bude činné skrze vás a nebude zde pýcha (zbožnění sama sebe), která by poskvrnila dílo. Jinak budete toužit po jménu a slávě a budete sloužit více egu než lidstvu.
Takřka celé lidstvo je více či méně nešťastné, protože téměř všichni neznají pravé Já. Pravé štěstí spočívá pouze v poznání sama sebe. Vše ostatní je pomíjivé. Znát své Já znamená být vždy šťasten.
Šrí Ramana Maharši

Share:

0 komentářů:

Okomentovat