čtvrtek 19. listopadu 2020

Konjunkce Jupiteru a Saturnu ve Vodnáři a co nás čeká v roce 2021 z pohledu astrologie

 


Poslední konjunkce Jupitera a Saturna ve Vodnáři byla 7. ledna 1405. To bylo před 615 lety.
Zdánlivě se rok 1405 nezdá být až tak významným rokem v historii. Například Irové toho roku poprvé ochutnali domácí whisky. 
Narodil se také poslední byzantský císař: Constantine Palaiologus - 8. února 1405.
Jak máme rozumět soutoku astrologických a pozemských cyklů? Ve skutečnosti byl rok 1405 jedním z největších světových počátků, narození a znovuzrození.

Konjunkce jsou znamením počátků. To platí stejně v našem rodném horoskopu, stejně jako ve světových událostech. Změny světových událostí symbolizují neosobní vnější planety a jejich vzájemné aspekty. Jedná se o Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto.

Constantine Palaiologus byl posledním z 12 císařů jménem Constantine v 1123leté existenci Východní římské říše. Jednalo se o přísně křesťanskou a důsledně teokratickou středověkou říši. Podobají se tyto časy naší současnosti?

Proč je to všechno důležité? Konstantinova Byzance nakonec podlehla Turkům v roce 1453. To byl začátek expanse renesance. Dodnes se vezeme na vlně umění, architektury, literatury, vědy, průzkumu a rozkvětu kultury, která začala v té významné éře.

Další významnou událostí byla smrt Timura (18. února 1405). Byl to krutý dobyvatel, který ve 14. století vytvořil obrovskou Tímúrovskou říši rozkládající se především na území dnešního Íránu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Afghánistánu s hlavním městem Samarkand. Přesto, že již vyznával islám, snažil se obnovit bývalou slávu Mongolské říše. 
Timur měl i významný dopad na renesanční kulturu a raně novověkou Evropu. Jeho úspěchy fascinovaly i děsily Evropany od patnáctého století do počátku devatenáctého století. 
Evropské názory na Timura se v průběhu patnáctého století mísily, přičemž některé evropské země ho označovaly za spojence a jiné ho považovaly za hrozbu pro Evropu kvůli jeho rychlé expanzi a brutalitě.
Když Timur zajal v Ankaře osmanského sultána Bajezida, byl evropskými vládci, Karlem VI. a Jindřichem IV. Z Anglickým , považován za zachránce křesťanství před tureckou říší. Nicméně pravdou je, že po jeho smrti si oddechla především východní Evropa.
Podle historických odhadů nechal Timur vyhladit 5 % tehdejší populace, což se rovná zhruba 17 milionům lidí. Až do novověku svět nepoznal horší genocidu, dokud se na scéně neukázal říšský vůdce Adolf Hitler a druhou světovou válkou nepřipravil o život 75 milionů lidí.

V každém případě hlavní jiskrou renesance byla masová migrace řeckých vědců z Konstantinopole do Itálie. To začalo drancováním Konstantinopole křižáky v roce 1204 a dosáhlo svého vrcholu v roce 1453.

Současná konjunkce Jupitera a Saturnu má opticky mnohem dramatičtější podobu. To, co je mimořádně výjimečné, je to, že spojení Jupitera Saturnu se koná přesně v den zimního slunovratu a kdy obě planety vstupují do znamení Vodnáře a stojí na 1° tohoto znamení.
Ke konjunkci Jupitera a Saturna dochází každých dvacet let a je vždy důležitá, ale jejich spojení v roce 2020 má zvláštní a mimořádný význam. 
Jde o to, že Jupiter a Saturn tvoří konjunkci ve stejném astrologické živlu přibližně každých dvě stě let. Tak jako tomu bylo ve vodních znameních od začátku patnáctého století do začátku sedmnáctého století, v ohnivých znameních od začátku roku sedmnácté století až do začátku devatenáctého století. Od roku 1802 dochází ke konjunkcím Saturnu a Jupiteru v zemských znameních, přičemž k poslední došlo 28. května 2000 v Býku. Po konjunkci Jupitera a Saturna ve Vodnáři v roce 2020 budou do roku 2159 pokračovat pouze konjunkce těchto planet ve vzdušných znameních.

Rok 2020 je tedy koncem dvě stě let trvající éry konjunkcí Jupitera a Saturnu v zemských znameních. Zatímco prvek Země znamená zaměření na materiální zabezpečení a konsolidaci zdrojů, které jsou odolné vůči změnám, éra vzduchu přinese narušení zavedených řádů a dramatické změny v kolektivních myšlenkách a idejích a způsobu komunikace a myšlení. V zásadě se nejen Jupiter a Saturn spojí ve Vodnáři, ale také vytvoří hned v lednu katalytické kvadratury s Uranem v Býku. To naznačuje nejen možnost rozpadu starých společenských a mocenských struktur – chápejme toto v globálním měřítku, ale i nás přimějí uvolnit staré osobní sny a dramata, ke kterým jsme byli připoutáni. 
Když začneme novou éru Jupitera a Saturna, nastanou nové výzvy a neznámý potenciál, kterým budeme muset ve svém životě poskytnout prostor. 
Jedná se skutečně o ukončení jednoho astrologického cyklu trvajícího 200 let a začátek cyklu nového. V podstatě začíná nová mini epocha. 
Za zmínku stojí i skutečnost, že konjunkce je provázena kvadraturou Marsu s Plutem, která ukazuje na prudkost, agresi, princip „všechno nebo nic“ při dosahování cílů a změn. 
Jistě neuděláme chybu, pokud vše výše uvedené budeme chápat i v kontextu rozmístění sil ve světě a proběhlých voleb v USA.

Rok 2021 se jasně zaměřuje na hodnoty Vodnáře, jak ukazuje skutečnost, že Jupiter i Saturn jsou oba ve Vodnáři. Je tu ale problém - Saturn omezuje a Uran (vládce Vodnáře) v Býku vytvoří silný odpor vůči hodnotám Vodnáře. Takže míříme k Vodnáři s kotvami blokujícími náš pohyb.

Vodnářské hodnoty jsou o pokroku, změně, inovaci. Vodnář je pokrokový, humanitární, zaměřený na rovnost, bratrství a vše, co zahrnuje novost a otevřenost. Saturn ve Vodnáři v roce 2020 postavil do popředí otázku rasy, menšiny, sexismu a bude i nadále přinášet všechna tato témata.
Přirozeně ale přijdou k řešení otázky politické, otázky společenského a ekonomického uspořádání, které budou zahrnovat spravedlnost, konec vykořisťování, pokrok, lidská práva, uspořádání světa, filosofii, spiritualitu.  
Uran v Býku a Saturn ve Vodnáři naopak představují konflikt a odpor při přijímání těchto nově (či spíše staronově) nalezených hodnot. 
Uran je vládcem Vodnáře, který proto klade do této konkrétní konfigurace mnohem více síly. Je to postavení, které hovoří o otřesení neotřesitelného, otřesení věcí o kterých jsme si mysleli, že jsou neměnné.
Jupiter mimo jiné vládne medicíně a právu, zatímco Saturn vládne omezením, kontrole, vládním omezením. Konjunkce může představovat povinnou očkovací kampaň, nebo vládou zavedená omezení pro každého, kdo očkování nedodrží. Myslím, že tato témata by se mohla začít rýsovat již 14. ledna, a může být spojeno i s akciovým trhem a globální ekonomikou.  

Boj mezi Saturnem a Uranem bude trvat až do února 2021, ale druhý střet mezi nimi bude v květnu až červnu 2021 a pak znovu, v prosinci 2021, kdy Jupiter nadlouho opustí Vodnáře. 

Saturn v kvadratuře na Uran bude pravděpodobně představovat velmi silný boj mezi progresivními myšlenkami a pohyby a konzervativními pokusy udržet věci tak, jak jsou. 

Nezapomínejme, že hodnoty Vodnáře jsou o kolektivním dobru, ale jak můžete vidět v poslední době, kolektivní dobro pro politiky znamená ničení podniků, firem, pošlapání osobních práv, ztrátu individuality a svobod v rámci nucené „záchrany“ vyfantazírované „většiny“.
Pravdou je ale ve skutečnosti opak. Záchrana jednotlivců (mortalita Corona viru se pohybuje mezi 1 až 2 promile z počtu pozitivních) byla nadřazena zájmům většiny. To ukazuje na naprostou ztrátu pudu sebezáchovy lidské civilizace a kolektivní hysterii (a samozřejmě zlé úmysly těch, kteří ze situace těží). 

Energie Vodnáře slouží ale vyšším ideálům, a pokud to má svět drasticky změnit, tak tato změna i proběhne. Výsledek může být velmi nebezpečný, či směřovat k tyranii, nebo může být velmi progresivní s jistými vedlejšími škodami, ale nezbytnými. Který z těchto dvou výsledků získáme? Na to si budeme muset počkat, abychom to zjistili. A samozřejmě to závisí i na nás všech, protože jsme to my, kdo tvoří realitu. Nu a pokud se nám vstup do nové epochy nepovede, máme dalších dvě stě let na nápravu.


Share:

0 komentářů:

Okomentovat