středa 10. ledna 2024

Co nás čeká v roce 2024 z pohledu astrologie?

 


Z astrologického hlediska bude letošní rok stejně jako čtyři uplynulé roky pokračováním procesu směřujícímu do roku 2025 – do konce Kali Yugy a začátku přechodného období, které bude trvat 300 let.

Je tedy jasné, že i letošní rok bude pro naší civilizaci i jednotlivce složitý a těžký, tak jak tomu bylo i v letech nedávno minulých. Nicméně protože nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky, jsou zde odlišnosti, které jsou zajímavé a svádí k zamyšlení. 

Rok 2024 lze rozdělit na dvě značně odlišné části. První polovina roku by měla být v mnoha směrech klidnější. Druhá polovina roku je opět výrazně nepříznivější. 

Rozhodně nejdůležitějším astrologickým prvkem letošního roku bude vstup Pluta do znamení Vodnáře. Pohyb Pluta bude následující:

    • do Vodnáře vstoupí dne 21. ledna 2024

    • poslední návštěva Kozoroha od 1. září 2024 do 18. listopadu 2024

    • vstup do Vodnáře k dlouhému pobytu od 19. listopadu 2024 do 8. března 2043

Vlivem Pluta ve Vodnáři v historii jsme se zabýval v loňském horoskopu (https://hade-eldar.blogspot.com/2022/12/co-nas-ceka-v-roce-2023-z-pohledu.html) a nemá význam se k minulosti znovu vracet. Zamyšlení nad jeho pohybem Vodnářem, v kontextu současné doby uvádím níže.

Dalším výrazným aspektem, který nás bude ovlivňovat v první polovině roku je sextil Jupitera se Saturnem. Tento sextil je symbolem zralé rovnováhy mezi konceptem expanze a konsolidace.  Můžeme tedy očekávat jistou logiku a předvídatelnost v životech lidí i společnosti.

Od 18. do 26. dubna 2024 bude v konjunkci Jupiter a Uran. Jedná se o obecně o aspekt pozitivně ovlivňující vývoj, intuici, vynalézavost a touhu po svobodě, samostatnost, originalitu. Aspekt může významně ovlivňovat i oblast financí. Zde je to ale trošku složitější. Někteří lidé mohou v této oblasti zažít významné úspěchy, zatímco jiní uvidí nečekané změny k horšímu. Je to proto, že vyznění aspektu závisí na individuálních tranzitech této konjunkce přes natální Uran a Jupiter. V každém případě v celosvětovém měřítku může aspekt významně rozkolísat finanční trhy.

K zajímavé situaci dojde v období května, kdy dojde ke kumulaci šesti planet ve znamení Býka. Za normální situace by tento astrologický jev sváděl k interpretaci o stabilitě atd. Jenže současná doba není normální a většina lidí se normálně nechová. Proto mám obavy, že se vše projeví naprosto hysterickým zaměřením společnosti na hmotu, peníze a otázky hmotného zabezpečení a bezpečnosti. To může být (vzhledem ke stavu společnosti) provázené tak silnou existenční úzkostí, že se situace může stát poněkud třaskavou.

Od začátku června se potom astrologická situace začne razantně zhoršovat vlivem opozic a kvadratur na Saturn a Pluto. Lze čekat vliv aspektů na společnost, ale i na problémy ze strany přírody. Neblahé nahloučení nepříznivých aspektů bude vrcholit v průběhu prosince. Od 19.10. do konce roku bude součástí této nepříznivé situace opozice Marsu s Plutem. Jedná se o destruktivní, násilný aspekt vyvolávající konflikty ve společnosti, mezi státy a způsobující přírodní pohromy. 

Rok 2024 může být obzvláště obtížný pro USA. Pluto se vrací na svou pozici v kde stál v době zrodu USA. Podepíše se to na bankovním systému, financích, a dokonce i emocionálním stavu společnosti.

Pluto je planeta zodpovědná za očistu a obnovu, ale také přináší zničení čehokoli zastaralého, což může vyvolat globální krize, které jsou nevyhnutelné s jakoukoli změnou v systému.

Ještě pár slov k pobytu Pluta ve Vodnáři. Ať se letos a v nadcházejících letech stane cokoliv, můžeme si být jisti, že nenastane žádný náhlý posun do liberálního a progresivního ráje svobody a rovnosti.

Vodnář je choulostivé znamení a je náchylné ke zkreslení pohledu na realitu růžovými brýlemi esoteriky.  Představuje naši potřebu reformovat společnost zaváděním nových myšlenek a vzájemnou přátelskou prací na vytvoření větší svobody. Ale to neznamená, že teorie, jak to provést jsou správné nebo že budou fungovat i v praxi.

Vodnář není objektivní a snadno se chytí do pasti skupinového myšlení a fanatismu. Navzdory tomu, že hlásá lásku k lidskosti, má vážné problémy s nepředvídatelnými oblastmi psychiky, jako jsou pocity, emoce a vnímání těla a reality.

Když Pluto vstoupí do Vodnáře, můžeme očekávat, že touha po reformě a revoluci poroste, zejména v oblastech vědy a techniky a způsobu organizace společnosti. Nejprve ale budou muset všechny problémy s těmito věcmi vyplavat na povrch což bude velmi bolestné. Musíme si být vědomi toho, co je třeba změnit a proč.

A to vyžaduje sebepoznání – hlavní věc, kterou většina lidí ignoruje. Pluto ve Vodnáři to pravděpodobně dá bolestně najevo.

Je načase, abychom přišli na to, co to znamená být člověkem a jak spolu žít na této planetě, aniž bychom o všechno a se vším bojovali. Musíme pochopit, kdo jsme a proč jsme tady.

Smysl života nenajdete v nejnovější aplikaci ani přehnaných slibech o naší zářivě nové budoucnosti ve hvězdách, či přechodu do vyšší dimenze. 

Mnoho věcí se v příštích letech změní a můžeme očekávat, že i náš vztah k technologiím se radikálně změní, ale pravděpodobně ne tak, jak si představujeme nyní.

Příliš důvěřujeme technologii a věříme, že dokáže vyřešit všechny naše problémy a zachránit nás před námi samotnými.

Předpokládáme, že určitý vývoj je nevyhnutelný, že to je znak pokroku, aniž bychom kdy zvažovali, zda je nezbytný, či smysluplný. 

Můžeme začít s cílem zlepšit život, ale pak zjistíme, že nezamýšlené důsledky technologického rozvoje vytvářejí ještě více problémů, či vyložené krize.

Zdá se, že proces je poháněn mýtem technického pokroku a myšlenkou, že můžeme nějakým způsobem uniknout zákonům přírody a smrti. 

Je to až náboženské nutkání: touha po apoteóze prostřednictvím technologie místo prostřednictvím spirituality. To vytváří deformace, jako je transhumanistická fantazie o vyřešení problému lidské přirozenosti přeměnou ve stroj. Nebo pomocí technologie napodobování schopností, které máme přirozeně, jako je například telepatie a empatie.

Je zřejmé, že vědu a techniku ​nemusíme úplně odmítat – nejsou skutečným problémem. Je to náš postoj a naše myšlení, které se musí změnit.

Náš současný postoj je infantilní a je založen na fantazii robotů služebníků, vy sedíte na zadku a inteligentní robot vás opečovává jako aristokrata (nebo dítě). Zdánlivě je to zábavné, ale způsobuje to čím dál větší závislost na vědě technologiích, kterým nerozumíme a v podstatě je nemůžeme ovládat. To vše nás činí pasivními a snadno manipulovatelnými.

Technokratický světonázor už dlouho nepřežije. Už teď naráží na přirozené limity a během nadcházející dekády pravděpodobně imploduje. 

Pluto ve Vodnáři pravděpodobně vytáhne veškerou korupci ve vědě na povrch a odhalí fantazie za našimi technologickými posedlostmi. Odhalí také temnou stránku technologie - války vedené přes displeje, drony a roboty, biotechnologie a manipulace s DNA. 

V nejlepším případě bychom mohli zažít nárůst open source technologie a decentralizovaného internetu, který překoná problémy se sledováním a ztrátou soukromí, ovládáním, vymýváním mozků, jediným správným názorem prezentovaným oficiálními medii. 

V nejhorším případě bychom mohli vidět větší kontrolu nad jednotlivcem a společností v digitální dystopii provozované algoritmy. Ale to by netrvalo dlouho. Rozpadla by se pod tíhou vlastního šílenství a inherentních rozporů. 

Pluto ve Vodnáři by kromě odkrytí všeho přežitého mohlo spustit průlomy a nové nápady ve vědě. 

Většina lidí si neuvědomuje existenci přímé souvislosti mezi typem fyziky, který kultura používá, a tím, čemu věří, že je realita. Pokud například fyziku vidíte jako uzavřený systém s konečnou energií, určuje to, jak vytváříte energii a manipulujete s hmotou. Vede k těžbě zdrojů k řízení společnosti založené na dluhu, který nelze nikdy splatit. Vždy jste v prodlení, protože náklady se promítají do budoucnosti. Je to systém otroctví.

Pokud však vnímáte vědomí jako primární a fyziku jako otevřený systém, který podléhá vědomí (například Kodaňská interpretace kvantové fyziky tvrdící že pozorovatel vytváří realitu), vede to k radikálně odlišnému světonázoru a společnosti – bez dluhů a otroctví. 

Lidstvo se potřebuje stát více vědomé a lidé musí přestat žít jako děti, či otroci – řízení materialistickými dogmaty a lidmi, kteří je programují a říkají jim, co mají dělat, kam jít, co si mají myslet. Musíme přestat předávat svou moc lidem, kteří si ji nezaslouží a kazí vše, čeho se dotknou.

Pluto ve Vodnáři znamená přesun moci na lidi a společnost jako celek, spíše než na malou skupinu, která dominuje shora dolů. Ale znamená to, že se věci nezmění, pokud se nezměníme my.

Pak bychom se zase mohli dostat ke změně prostředí, která by mohla oddělit „elity“ od jejich moci. Jsme prakticky úplně závislí na naší technologii, a to nás činí zranitelnými vůči otřesům, jako jsou výpadky sítě a extrémní povětrnostní jevy, geomagnetické pole, sluneční aktivita. Úplná ztráta naší technologie je vysoce pravděpodobná a časem se zvyšuje. 

Spíše než předpokládat, že každé řešení musí být technologické, bychom měli zaměřit svou inovační energii na přehodnocení toho, jak spolu ve společnosti žijeme. 

Společnost se skládá z jednotlivců – jako jste vy! Pokud tedy chcete změnit společnost, musíte změnit sebe a samozřejmě ne podle představ a příkazů nějakého bezduchého technokrata! 

Pokud má lidská společnost přežít následující roky potřebujeme skutečnou vnitřní změnu.


Share:

0 komentářů:

Okomentovat