neděle 19. června 2016

24. Hadův týden

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden mne asi nejvíce zaujal první odkaz na článek níže. Je jasným důkazem faktu, že ne vždy je naše matička Země vlídná a že ne vždy máme svojí budoucnost ve vlastních rukou...

Bublina


Astronomické jaro končí a léto začíná 21. června 2016 v 00:33:55h! 


Přetržená historie národů v 6. století

Moderní historie má svůj původ v bouřlivém 6. a 7. století. Tehdy z jakéhosi důvodu selhalo zemědělství a vznik epidemií přispěl k zániku městských států. Zanikla stará Persie, Indonéské civilizace, kultura Nazca v Jižní Americe, jižní a arabské civilizace, došlo k rozkolu římské Říše s koncepcí mnohonárodních států a znovuzrození sjednocené Číny. Došlo k šíření islámu, zatímco původní „pravé“ křesťanství vymizelo. Příčinou společenských otřesů byla destabilizace globálního klimatu, počínající rokem 535 našeho letopočtu.
Autor unikátní studie, David Keys, (Los Alamos National Security) našel nezpochybnitelné důkazy o globální katastrofě v 6. století n. l. v letokruzích starých stromů a vzorcích z ledovců.


6 výjimečných případů, kdy si děti vzpomněly na své minulé životy

Reinkarnace je fascinující téma, které zůstalo příliš dlouho druhořadé pro vědecké studie. Naštěstí toto téma začalo nedávno přitahovat vážný zájem ze strany vědecké komunity. Před několika desítkami let, americký astronom a astrobiolog Carl Sagan uvedl, že „existují tři témata v oblasti (parapsychologie), které si podle něj zaslouží seriózní studie.“ Jedno z nich je, „že malé děti někdy uvádí podrobnosti o svém minulém životě, což se při prověření ukáže být přesné a o kterých by děti nemohly vědět jinak, než díky reinkarnaci. „Došlo k rychlému posunu vpřed až do dnešních dnů, a byly provedeny úžasné objevy, díky tomu, že více vědců začalo studovat tento zajímavý a nevysvětlitelný – přinejmenším z pohledu materialistického vědeckého světového názoru- fenomén. Předměty jako reinkarnace patří k nematerialistickým vědám, což je oblast výzkumu, která si zaslouží více pozornosti. Sám velký Nikola Tesla prohlásil: „Ten den, kdy věda začne studovat nefyzikální jevy, učiní větší pokroky v jedné dekádě, než ve všech předchozích stoletích své existence.“


Pozoruhodné video vytvořené ruským výtvarníkem Alexejem Zacharovem - Amerika kolem roku 1900:


Banky Velké Británie a USA financovaly nástup Hitlera k moci

Kdo pomohl nacistům dostat se k moci? Kdo je podpořil na jejich cestě ke světové katastrofě? Celá předválečná historie Německa ukazuje, že nacisté byli podporováni předními  finančními ústavy Západu.
Astrologické výstrahy pro příští týden:

  • Opozice Jupiteru s Neptunem. Aspekt obecně narušuje harmonii v životě i společnosti. V lidech vyvolává fixaci na materiálno, dochází k odloučení od svého středu, od svého skutečného já.
  • Kvadratura Saturnu s Neptunem. Aspekt obecně symbolizuje rozklad, hroucení jistot. Lidé pod vlivem aspektu nejsou schopni rozeznat realitu od iluzí. Tradičně pak aspekt symbolizuje nebezpečí spjatá s vodním živlem.
  • Do středy nám hrozí nervová labilita a deprese. Problémy bude způsobovat poškozený Merkur v Blížencích a pondělní úplněk.
  • Pro celý rok 2016 pak platí i následující...
    Pluto stojí ve znamení Kozoroha. Pluto v tomto znamení je interpretován jako předpoklad hlubokých společenských a politických změn. Doba jakoby spěje ke svému osudu. Naposledy byl Pluto v Kozorohu v letech v letech 1762 až 1777 - to je právě v době přestavby společnosti (doba vlády Marie Terezie,vynález parního stroje, rozpuštění jezuitského řádu, založení Londýnské burzy, vyhlášení nezávislosti USA - například).
    V Kozorohu setrvá Pluto až do roku 2024, je tedy možné, že v průběhu jeho pobytu se projeví celkové zhroucení společenských struktur ať už z důvodů ekonomických, politických, či z důvodů vlivu přírodních sil.
Share:

0 komentářů:

Okomentovat