neděle 26. března 2017

12. Hadův týden

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden mne jednoznačně nejvíce zaujala zpráva pod prvním odkazem. Pouze mi to nedá, abych nepřipomněl následující. Jedním z prvních, kdo přišel s teorií o násilném ukončení vývoje pokročilé civilizace (můžeme jí říkat třeba Atlantida) pádem asteroidu, byl MuDr. Ludvík Souček.  Upozorňoval na zahynulé sibiřské mamuty se žvancem trávy v tlamě a na další skutečnosti, ukazující na velmi rychlé ochlazení. Pokud tam "nahoře" mají internet, určitě cítí velké zadostiučinění.

Vzpomínka na zimní Labe...

Dvě nové vědecké práce podporují teorii dopadu kosmického tělesa na Zemi jako vysvětlení událostí před 12,000 lety


Představitel "alternativní historie" výzkumník a autor Graham Hancock již dlouho postuluje teorii o katastrofě před nějakými 12.000 lety, která mohla vyhladit pokročilé civilizace.
Ve své nejnovější knize Magicians of the Gods, rozebírá období mladší Dryas (cca před 12,900 až 11.700 roky), které začalo, když teplota klesla v průběhu pouhých několika desetiletí - a přináší "kacířskou" teorii, že událost mohla být způsobena dopadem asteroidu či komety.

Nyní, byly publikovány dva nové dokumenty v uznávaných časopisech a tak snad poskytnou materiální podporu této myšlenky. První z nich, zveřejněný koncem minulého týdne v Nature's "Scientific Reports", komentuje objev „zřetelné platinové anomálie pokrývající celou Severní Ameriku a datovaný do nástupu "mladšího Dryasu", podporuje závěry předchozích článků, které poskytují důkazy o skutečnosti dopadu v této době. Přítomnost platiny je silným ukazatelem události. Hlavní autor Christopher Moore poukazuje na to, že platina  „je velmi vzácná v zemské kůře,  ale běžná v asteroidech a kometách“ a předchozí studie nalezly „následné zvýšení koncentrací platiny po více než 14 let a následný pokles v následujících 7 letech“, což je v souladu se „známou dobou zádrže stratosférického prachu“.

Christopher Moore tvrdí, že zjištění jeho týmu o zvýšených hladinách platiny "je potvrzením dat dříve vykázaných pro nástup mladšího Dryasu a zjištěných před několika lety v Grónských ledovcích."
Autoři této studie došli k závěru, že nejpravděpodobnějším zdrojem zvýšení koncentrací platiny, je dopad mimozemského objektu.

Druhá nová zpráva byla právě zveřejněna v časopise Geomorphology ("A model for the geomorphology of the Carolina Bays). Zpráva poskytuje důkaz pro skutečnost dopadu tělesa v této době a ukazuje, že Carolina Bays může být pozůstatkem kráteru.Řekám Ganze a Yamuně řeky byla přiznána stejná zákonná práva jako lidským bytostem


Řeka Ganga, považovaná za posvátnou o více než 1 miliardou Indů, se stala první ne -lidskou bytostí v Indii má  stejná zákonná práva jako lidé.
Soud v severním indickém státě Uttarakhand v pondělí rozhodl, že Ganga a jeho hlavním přítok Jamuna dostali status živé lidské bytosti.
Ganga ve Varanasi
Astrologické výstrahy pro příští týden

  • Opozice Jupiteru s Uranem. Ta v lidech vyvolává přehnanou impulzivitu. Může zavinit náhlé ztráty a prohry. Narušuje přátelské vztahy.
  • Kvadratura Jupiteru s Plutem. Mezi lidi vnáší podvody, chybný úsudek, poškození stávajícího systému a struktur společnosti, skandály.
  • V neděli začne působit opozice Slunce s Jupiterem. Pod vlivem aspektu lidé neznají míru. Mají tendence se přejídat, zbytečně utrácej a jsou samolibí. Aspekt svádí k mrhání příležitostmi a penězi. Slunce ve Skopci bude poškozeno a tím se výše uvedené ještě bude násobit.
Pro celý rok 2017 pak platí i následující...
  • Pluto stojí ve znamení Kozoroha. Pluto v tomto znamení je interpretován jako předpoklad hlubokých společenských a politických změn. Doba jakoby spěje ke svému osudu. Naposledy byl Pluto v Kozorohu v letech v letech 1762 až 1777 - to je právě v době přestavby společnosti (doba vlády Marie Terezie,vynález parního stroje, rozpuštění jezuitského řádu, založení Londýnské burzy, vyhlášení nezávislosti USA - například).
    V Kozorohu setrvá Pluto až do roku 2024, je tedy možné, že v průběhu jeho pobytu se projeví celkové zhroucení společenských struktur ať už z důvodů ekonomických, politických, či z důvodů vlivu přírodních sil.
Share:

0 komentářů:

Okomentovat