neděle 20. ledna 2019

Teorie polí CEMI a lidské vědomí

Zatímco vědomí je výraz, který je obtížné definovat, existují důkazy, kterými je možné propojit jej s EM polem mozku. Toto EM pole je dobře známé a je využíváno v mnoha metodách pro snímání mozku, jako je EEG, které závisí na elektrických signálech.


Společným výzkumem v oblasti od biologie přes neurovědy až po filozofii, doktor Johnjoe McFadden, autor knihy Quantum Evolution, publikoval teorii o povaze vědomí, která, pokud je správná, jistě změní způsob, jakým vnímáme sebe a lidstvo jako celek.

Teorie vědomých elektromagnetických informačních polí

Mc Fadden říká, že "existují důležité důkazy o tom, že neurony skutečně komunikují prostřednictvím EM pole (známého jako field coupling)." Teorie pole CEMI (teorie vědomých elektromagnetických informačních polí), ke které dodává významné podpůrné důkazy, ukazuje, že mozkové slabé, nicméně složité EM pole umožňuje každé buňce okamžitý přístup k informacím obsaženým v každé jiné buňce v mozku. V podstatě to naznačuje, že vědomí souvisí s EM poli, které vytváří tělo a hlavně mozek. Nemusíme posílat chemikálie sem a tam po celém mozku, abychom vytvořili komplexní myšlenku, nebo zpracovali obraz; proběhne to okamžitě.


Transkraniální magnetické stimulace

Některé zajímavější důkazy předložené ve prospěch CEMI Field Theory jsou obsaženy v řadě studií o pacientech užívajících transcraniální magnetickou stimulaci neboli TMS. V systému TMS prochází elektrický proud cívkou umístěnou na hlavě daného subjektu. Tato cívka vytváří magnetické pole, které proniká lebkou a ovlivňuje vzory nervových impulsů. Nežádoucí účinky na lidské testované subjekty byly fascinující a vyvolaly širokou škálu kognitivních poruch, včetně modifikace reakčního času, potlačení vizuálního vnímání, zastavení řeči, poruch pohybů očí a změny nálady. Ale nejsou vždy jen negativní.V reportáži v časopise Science o práci kognitivních neurologů týmu Dr. Jordana Grafmana, autorka Laura Helmuthová píše:


" V uplynulých letech například vědci zjistili, že cílení rTMS do center řeči v mozku může mít efekt jakoby člověk bral slova z cizích úst, lidé po ošetření mnohem rychleji označují obrázky významy. A rTMS aplikované na motorické oblasti usnadňují bleskově rychlé pohyby. Grafmanova skupina obrátila svou pozornost k abstraktnějším mozkovým procesům, jak uvedli v Neurologii v uplynulém roce. Požádali lidi, aby vyřešili analogické hádanky, ve kterých museli přijít na vztah mezi skupinou barevných geometrických tvarů a pak si vybrali podobný vzorek v jiných sadách tvarů ... Sham stimulace nebo rTMS do jiných oblastí mozku krátce před představením hádanky lidem nepomohly k řešení, ale rTMS do prefrontální kůry zrychlilo pochopení předmětů. "

Jaké podobné studie existovaly?

Jak ABC News, tak Newsweek informovaly o podobných studiích, zpráva ABC, uvádí, že TMS dokázal čelit účinkům deprese u 60% pacientů, pro které nic jiného nefungovalo, a její účinky trvají několik měsíců po léčbě. "Jiní vědci nyní zkoumají, jak může pomáhat při dalších onemocněních mozku, včetně schizofrenie, Parkinsonovy nemoci a obsesivně-kompulzivní poruchy."
Newsweek poznamenává, že Pentagon v současné době sponzoruje výzkum, aby zjistil, zda může být TMS použita k tomu, aby vojáci získali kognitivní podporu. Podle teorie, že pokud TMS může zvýšit schopnost pacientů trpících depresí, měla by mít stejný pozitivní účinek také na zdravé jedince. Tento výzkum, více méně opět naznačuje, že EM pole v těle jsou ve skutečnosti hmatatelné a změny v nich mohou mít fyzický vliv na naše schopnosti, a to jak kognitivní, tak fyzické.


Vědomí, mysl a kosmické vlivy

TMS zahrnující použití pulsních elektromagnetických vln v těsné blízkosti mozku, vytváří mnohem intenzivnější lokalizované pole, než zaznamenáváme z magnetických polí Země a Slunce. Ale je možné, že vlny vytvářené nebeskými objekty ve vzdáleném prostoru mohou také mít rytmický, nebo "pulzující" efekt kvůli rezonanční podstatě orbitální fyziky - samotnému mechanismu, který udržuje prostor v řádu a způsobuje cykly přírody. A jistě víme, že některé hvězdy jako například "pulsary" mají rytmus tak spolehlivý, že mohou být používány k seřizování času.


Přemýšlejte o síle kapiček vody, které prořezávají kámen; pak přemýšlejte o mimořádně dlouhém trvání obrovských magnetických a elektromagnetických pulsů generovaných vzdálenými hvězdnými zdroji, vlnou po vlně pronikajícím do našeho světa. Existuje možnost, že by se mohly ukázat jako přinejmenším stejně výkonné v dlouhodobém horizontu, než jakýkoli experiment, který můžeme v krátké době vytvořit v laboratoři.


Teorie a důkazy o tom, že bychom mohli být ovlivněni magnetickými poli, expozicí světlem a ionizací vzduchu, který dýcháme, podporují hypotézu Velkého roku (myšleno Platonského roku, viz: https://hade-eldar.blogspot.com/2016/08/kali-yuga-male-zamysleni-nad-novym.html): že jemné vnější vlivy mohou ovlivnit lidské vědomí a civilizační směry a změny. Je zajímavé, že tyto myšlenky nejsou nové.

Použití v lékařské praxi

Některé východní myšlenky o životě a vědomí se zřejmě datují do prehistorie a jsou zásadně odlišné od západních. V žádném studijním oboru není toto více zřejmé, než v lékařství. Zde na Západě je důraz kladen na léčbu onemocnění fyzického těla vhodným chemickým prostředkem. Jedná se o metodu, která se pro tuto kulturu osvědčila, přinejmenším při řešení příznaků. Pro bolesti hlavy, užívejte lék proti bolesti, pro stres vyzkoušejte Valium, pro depresi, libovolný počet barevných pilulek.

S drobnými výjimkami je vše, co souvisí s vědomím, spiritualitou a jemnými energetickými poli, ponecháno na náboženské interpretaci nebo považováno v nejlepším případě za okrajovou vědu. Ale stejně tak na tom byla elektřina a magnetismus před několika sty lety.
Vzhledem k tomu, že naše povědomí o jemnějších silách v současnosti roste, můžeme očekávat, že stále ještě jemnější síly a pole (jako je lidské bio pole a vědomí) budou mít stále větší vědecký význam.


Již tisíce let východní lékaři přijali myšlenku, že tělo je víc než jen souhrn jeho fyzických částí. Říkají, že člověk má energii nebo duchovní tělo, které podporuje a překračuje fyzickou schránku. Dokonce rozpoznávají energetická centra (čakry) a toky energie (meridiány) jako součást struktury tohoto jemnějšího těla. To je vše, co předchází západní fyzikální medicínu a rozšiřuje se daleko zpět do vzdálené minulosti asijských kultur, pravděpodobně do vyššího věku. Akupunktura a akupresura jsou dvě z lépe známých a respektovaných starých léčebných postupů, které se zabývají jemným tělem a jeho energií. Mnohé jógové praktiky jsou také založeny na myšlence probuzení vztahu mezi fyzickým a jemným tělem, tím, že se otevírají některá energetická centra umístěná v jemné (ne-fyzické) páteři. Ve starověkých textech je tato latentní energie často označována jako "had", který je na spodní straně páteře navinut. Je tak silný, že když je zaměřen na nižší čakru (energetické centrum), může způsobit příjemné pocity, jako sex; a tato životně důležitá podstata je nezbytná pro vytvoření dětí. A když se aktivuje a vyvede páteří prostřednictvím vědomých disciplín nebo metod, jako je Kundalini jóga (ale někdy i spontánně), může podpořit obrovskou kreativitu nebo velmi vysoké stavy vědomí, včetně samadhi, úrovně radosti, povědomí a transcendence, což dává zcela nový význam termínu jemnější síly.


Rozvíjení jemnějších sil

Ve staré Číně byla znalost těchto jemnějších sil dobře rozvinutá. Většina z nás na Západě slyšela o čínském I Chingu, ale spíše jako o hře, než o čemkoli smysluplnějším. Ve své knize Tajemství asijské dlouhověkosti, Ping Wu, MD, nám dává pohled na hlubší moudrost starověké Číny:


" Před pěti tisíci lety taoističtí mudrci z Číny formulovali porozumění zákonům vesmíru, Oracle změn (I Ching) a komplexní akupunkturní meridiány, jako cesty energie skrze lidské tělo ...“

Je pozoruhodné, že dnešní moderní věda a technologie potvrdily platnost těchto starodávných vnímání světa a lidského těla. Bylo zjištěno, že meridiány starších odpovídají cestám v těle, kde je nízký elektrický odpor, přestože v moderní fyziologii nebyly nalezeny meridiány, které by odpovídaly fyzikálním strukturám, tj. Cévám, lymfatickým uzlinám nebo nervům.


Úžasné bylo také zjištění (kolem roku 1969 samostatně Dr. Gunther Stent, Dr. Martin Schönberger, Dr. Marie-Louise von Franz a další), že kód 64 I Chingu, je shodný s genetickým kódem DNA, který popisuje celý živý svět a objevil se před méně než padesáti lety.

Úryvek z knihy: Lost Star of Myth and Time,  Autor: Walter CruttendenShare:

0 komentářů:

Okomentovat