neděle 3. května 2015

18. Hadův týden

Vítám vás v novém týdnu. Náš svět se konečně překulil do května. Ze spirituálního hlediska je to období, kdy jsou zemské energie v rovnováze, naše vlastní bytosti znějí ozvěnou zemských změn. Jsme doslova znovuzrozeni a probouzíme se ze zimního spánku, jsme připraveni zúčastnit se všech zemských požitků, přijmout nové výzvy, před které nás denně staví měnící se svět. Je to i čas který je vhodný pro magii. A při tom všem je nejdůležitější uvědomění, že Jaro není jen ročním obdobím, ale je i stavem mysli...

Proto bude vhodné se u tohoto tématu zastavit. Mnozí strávili noc 30.4. "pálením čarodějnic". Tato každoroční událost, která získala v naší době poněkud pyromaniacký podtón, je ozvěnou svátku, který Keltové slavili jako Beltain.

K termínu Beltainu, bych chtěl uvést na správnou míru výpočet jeho konkrétního data. Ve starověku samozřejmě nepoužívali náš třicetidenní kalendář, rozdělující rok na úhledných 12 měsíců. Náš kalendář je naprosto umělý. Jedná se o zlovolný křesťanský a technofašistický akt zmrzačení skutečného cyklického času, založeného na rytmu Vesmíru - na cyklech Luny. Příroda, zvířata, ženské a kupodivu i mužské cykly, "primitivní" národy, odliv, příliv - to vše (nemaje v sobě procesor) se do dnešních dnů řídí lunárním časem. Tudíž i stanovení svátků a to jak v době Keltské, tak i před ní v hlubším starověku, bylo řízeno lunárním kalendářem.

Samozřejmě trochu ironizuji, ve skutečnosti byl prvním "umělým" kalendářem kalendář Juliánský. Ten zaváděli Římané ve všech porobených provinciích. Nejinak tomu bylo i v Galii. Krom snahy o "exaktní" a jednotné měření času (vždyť Říse římská měla existovat na věky), byl i další důvod pro násilné šíření Juliánského kalendáře. Jak nejlíp lidi zotročíte, než když jim vezmete vědomí kontinuity a sounáležitosti se sebou samými, s vlastí, vlastními dějinami, příběhy, legendami, vědomí sounáležitosti s Vesmírem a jeho dechem? Tyto snahy pokračovaly dalším zpřesňováním kalendáře ve středověku, až do úplného potlačení lunárních a kalendářních cyklů a vítězství "lineárního" času. Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale myslím si, že je to jeden z důvodů odtržení "západní" kultury od vědomí sounáležitosti s Vesmírným řádem, přírodou a svou vlastní minulostí. Strojové chápání lineárního času jako pohybu jakéhosi mechanismu, bez ohledu na přirozené rytmy, degraduje člověka zase jen na pouhý mechanismus...

Nicméně ať je to jak je, keltský Beltaine byl slaven v noci před druhým úplňkem po jarní rovnodennosti.

Jinými slovy, letošní Beltaine připadá na noc z neděle na pondělí, na noc z 3. na 4. května. Takže to je letos ta skutečná magická noc zasvěcená světlu, lásce, plodnosti a jen a tehdy budou magické rituály fungovat :-)

Bohužel nesmysl o slavení svátku Beltaine 30.4. se dostal i do literatury a tak ji najdete i v následujícím úryvku. Nicméně i tak je úryvek z knihy zajímavý...

V noci z 30.4. na 1.5. se stává naše území formálně opět členem velkého uskupení národů, které v té či oné podobě existuje na starém kontinentě již od nepaměti. Vzpomeňme při této příležitosti, že jsme byli významnou součástí podobného společenstva již před dvěma a půl tisíci lety - Boiohemem v rámci velké keltské Evropy. Oslava nového návratu tedy může pro některé být i rituálem jistého znovusjednocení s někdejším společným prostorem, a to více než sjednocením politickým zejména sjednocením duchovním. Výsledky nového vědního oboru, srovnávací mytologie, docházejí k překvapivým závěrům. Většina mytologií je propojena- jednotlivé mýty se buď doplňují, nebo jsou v podstatě totožné - a to i v případě, že se jednotlivá etnika nemohla setkat ani v prostru, ani v čase. Mluvíme tady o základní jednotě náboženských fenomenů. Myslím, že skutečné věřící to však nepřekvapí.
Co se ale v magické předmájové noci na území staré keltské Evropy před dvěma a půl tisíci lety dělo? Co znamenaly ty velké ohně, které dnes o čarodějnicích zažíháme, aniž víme proč?
"Všechny ohně v domech byly nejprve uhašeny a potom znovu zažehnuty - od ohně, který v noci zapálili druidové, což symbolizovalo nový začátek. Vstupem do světla začíná i nový počátek v okamžiku smrti. Tento svátek představoval odlesk zásvětí....
Nové zažehnutí všech ohňů bylo chápáno archetypálně zcela hluboce jako potvrzení života, jako neustálé, každoroční znovuobrozování. V pozemském světě je člověk vystaven proměnám času, které lze poznat v rytmech a vlnách, my je nazýváme čas. Aby se uctil čas, aby si ho lidé uvědomili, k tomu bylo zapotřebí svátků, a svátky se opakovaly. Avšak pravidelně se opakující svátek přinášel rovněž tajnou informaci: za tímto cyklem, za časovým, se nalézá nečasové, jedinečné, které se neopakuje: bezčasovost, věčný okamžik - na toto upozorňoval svátek ty, kdo měli oči k vidění; ostatní zakoušeli poznávání časové změny, život v čase...
Oheň jako světlo znamená očištění od nemoci - neboť v čistém světelném těle neexistuje žádné tělo, tady ani žádná tělesná nemoc-a zahání zlé duše zemřelých lidí- zemřelí, kteří se ani po smrti nezbavili své nemoci, své víry, že neexistuje nic než hmota, ti žijí v temných krajinách, neboť trudnomyslnosti se daří v zasmušilé atmosféře, a světlo, totiž láska a poznání, je děsí. Křesťané tento zvyk převzali; při velikonočním obřadu se vykřesává z kamene oheň, když předtím byla zhasnuta všechna světla. Od tohoto nového světla a ohně se rozsvěcují velikonoční svíce, a ty si věřící odnášejí domů - ale smysl tohoto konání byl zapomenut, zůstala jen tradice, které už nikdo nerozumí...
Světlo je atributem nejvyššího boha. Ve skutečnosti jde o duchovní světlo, světlo zásvětí, které je jen analogií slunečního světla. Člověk se chce instinktivně spojit s nejvyšším bohem, k němuž ho podvědomě přitahuje hluboká, nepopsatelná touha; proto je jeho malý svět osvětlován sluncem, symbolem světelné povahy tohoto nejvyššího boha..."

(úryvek z knihy Holgera Kalweita Keltská kniha mrtvých)


Ať žije světový strážce demokracie, garant pokroku a dodržování lidských práv na celé matičce Zemi... Myslím, že v naší zemi byl naposledy vyjímečný stav v době protektorátu Böhmen und Mähren.


Nevídané nepokoje. V americkom Baltimore vyhlásili týždenný zákaz nočného vychádzania

Opatrenie platí od dneška po dobu jedného týždňa, a to od 22.00 h miestneho času do 05.00 h
V súvislosti s pondelňajšími rozsiahlymi nepokojmi spojenými s rabovaním a podpaľovaním, ktoré vyvolalo úmrtie mladého Afroameričana v policajnej väzbe, vyhlásili v americkom meste Baltimore zákaz vychádzania.

Depresí a pocitem vyhoření trpí až třetina dospělých Čechů, stejný počet chce změnit práci

Tři z deseti pracujících Čechů a Češek od 25 do 65 let trpí depresemi, hrozbu vyhoření cítí 34 procent lidí. Zdravý životní styl dodržuje jen necelá pětina dotázaných. Ukázal to výzkum psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a agentury STEM/MARK.


Vědci spočítali, kolik na nás během jediného dne působí reklam

Kolik shlédne člověk během dne reklam, to je otázka, kterou se vědci, novináři i marketingoví specialisté zabývají už léta.


 Originál následujícího článku najdete zde: http://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/initial-dna-analysis-paracas-elongated-skull-released-incredibleVÝSLEDKY DNA PRO LEBKY NEPHILIM V PERU JSOU NA SVĚTĚ A VÝSLEDKY JSOU NAPROSTO ŠOKUJÍCÍ

Jak si můžeme vysvětlit, že protažené lebky, které jsou tisíce let staré a obsahují genetický materiál „neznámý u jakéhokoliv člověka, primáta či živočicha, kterého dosud známe?“ Mnozí z nás měsíce lačně čekali na první výsledky testů DNA, které kdy byly provedeny na proslulých lebkách z Paracas.


Astrologické výstrahy pro příští týden:

  • Kvadratura Uranu s Plutem. Tento aspekt působí globálně a způsobuje prudké situační zvraty. Odráží společenské a sociální pozadí a může na této úrovni prohlubovat krizové jevy. Ve vědě pak může přinést nové a překvapivé objevy.
  • Od středy do pátku bude Merkur v Blížencích poškozen opozicí se Saturnem a kvadraturou s Neptunem. Při poškození v tomto znamení vyvolává stavy úzkosti, nebo deprese. Povede k neúspěchu intelektuálních plánů, svádí ke lhaní, honbě za iluzemi.
  • Do pátku působí kvadratura Slunce s Jupiterem. Pod vlivem tohoto aspektu lidé neznají míru. Způsobuje přejídání, utrácení, lidé mají benevolentní vztah k dluhům. Negativem je i falešný pocit uspokojení ze sebe sama, který vede k mylnému rozhodování a z toho vyplývající neúspěchy.
  • Od pátku nás bude ovlivňovat opozice Marsu se Saturnem. Jedná se o velmi nepříznivý aspekt, který vede k násilnému řešení situací, nese krutost, chlad a násilí. Může se projevit i ústrky od přírody. Obecně pak zvyšuje nebezpečí zlomenin při sportu.
  • Pozor na pondělní úplněk. 
Share:

0 komentářů:

Okomentovat